Akademie zdraví VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Nemocnice České Budějovice, 
Vyšší odborná škola zdravotní ČB a Klub Aktiv

vás zvou na přednáškový cyklus

AKADEMIE ZDRAVÍ s VZP
 ZDRAVÉ TĚLO, ZDRAVÁ MYSL, ŠŤASTNÝ ŽIVOT

1. Cyklus přednášek zimní semestr 2016

2. Cyklus přednášek  letní  semestr 2017

3. Cyklus přednášek zimní semestr 2017
VSTUP VOLNÝ

Informace a přihlášení: klub.aktiv@gmail.com, 

tel.: 778 767 371, 777 048 879; 799 506 453