MEDIÁLNÍ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 

Mediální akademii třetího věku pro seniory pořádá Klub Aktiv, z.s. ve spolupráci s organizacemi Transition  a ELPIDA

Volně tak navazujeme na akci "Věřte, nevěřte, ověřujte", kterou účastníci vyhodnotili pro sebe jako velmi přínosnou. Chtěli však více diskuse, více možnosti ptát se nebo se podělit se o své zkušenosti.

Vycházíme vám proto vstříc tímto vzdělávacím programem Mediální akademie třetího věku, ve kterém bude hodně prostoru pro účastníky a jejich dotazy.

Garantem projektu je Mgr. Jaroslav Valůch.


Cílem Mediální akademie 3. věku je, aby si účastníci rozšířili znalosti a dovednosti:

Obsah Mediální akademie