:-: PF 2021 :-:

Datum přidání: Jan 01, 2021 7:45:6 AM

Vážení a milí přátelé,

po většinu loňského roku jsme se nemohli scházet v naší Slávii, patříme k nejrizikovější skupině, 

měli jsme obavy o své zdraví. Co víc Vám tedy můžeme popřát, než pevné zdraví!

Při pohledu na zavřenou Slávii nám všem přejeme, abychom se v tomto roce mohli znovu svobodně scházet 

a společně naplno žít.

Vše dobré Vám přeje

Jana Hartvichová

Ludmila Pouzarová

František Batysta

Klub Aktiv, z.s.

Jirsíkova 243/2,

370 01 České Budějovice

tel.: 799 506 453

www.klubaktiv.cz

další akce naleznete:

+ v kalendáři Klubu Aktiv

+ v událostech na FB