8. Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje sobota 25. 11. 

Zveme Vás na 8. ročník soutěže "Sportovní hry seniorů 2023"  pro účastníky ve věku 60+ let a zdravotně postižené starší 18let.

Jedná se o jednodenní soutěž, 2-členných družstev, ve které nejde primárně o sportovní výkony, ale o radost „že ještě můžeme“ se hýbat a setkání účastníků, navázání a prohloubení partnerství mezi seniorskými organizacemi. Jde o to užít si hezký den s přáteli a vyzkoušet a prověřit si svou dovednost a šikovnost.  Organizátorem je spolek Klub Aktiv, z.s. Soutěžní dvojice přihlašují organizátorovi prostřednictvím přihlášky.

PROGRAM SPORTOVNÍCH HER

9:30 do 10:00 h. Prezence účastníků

10:15 - Slavnostní zahájení soutěže 

13:00 - Předpokládané vyhodnocení a předání cen vítězným účastníkům v kostele svaté Rodiny

13:30 - Oběd v jídelně Biskupského gymnázia

14:00 - Společné posezení při kávě a hudbě. 

Soutěžit se bude v pohybově a silově nenáročných disciplínách, které není třeba trénovat.
Těchto 17 soutěžních disciplín zvládne určitě každý účastník:

Družstva nemusí povinně absolvovat všechny disciplíny. Hodnoceno bude družstvo jako celek. Vítězná družstva obdrží medaile a diplom. Mimo tyto sportovní disciplíny budou pro kohokoliv k dispozici nesoutěžní hra Corn hol a další. Pro soutěžící bude zajištěn pitný režim a malé občerstvení.

Volitelně oběd - vepřový řízek s bramborovým salátem, kávou a moučníkem v ceně 80,- Kč. Účastník si musí oběd rezervovat v přihlášce a uhradit ho při prezenci. 

Dotazy a další informace: Klub Aktiv, z.s. František Batysta tel.:778 767 371; klubaktiv@gmail.com

                              

HLAVNÍ PARTNER 

PARTNEŘI  SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

TENTO PROJEKTJE SPOLUFINANCOVÁN STATUTÁRNÍM MĚSTEM ČESKÉ BUDĚJOVICE
A JIHOČESKÝM KRAJEM