Přednášky Virtuální univerzity třetího věku jaro 2024

V roce 2024 zahajujeme registraci na přednášky v úterý 30. 1. 2024

od 8:30h v hudebním sále 1. patro v Jihočeské vědecké knihovně:

od 08:30h  přihlášky a registrace účastníků přednášek

Budeme studovat následující přednáškové cykly

České dějiny a jejich souvislosti II.  9 - 10:30h

Evropské kulturní hodnoty       10:30 - 12:00h

 

Přednášky Virtuální univerzity třetího věku v Jihočeské vědecké knihovně, Lidická 1, Č. Budějovice budou pokračovat těchto termínech: 

Osnova přednášek 

ÚT   30.1. Budeme předávat osvědčení za minulý semestr - Santini 

ÚT   13.2.

ÚT   27.2.

ÚT   12.3.

ÚT     2.4.

ÚT     8.4.

České dějiny a jejich souvislosti II

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana


Evropské kulturní hodnoty

Vedoucí lektor:

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišťována – psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?

Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách – jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?

Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury – snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných směrů.

Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních (esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.

Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází. 

1. Fungování společnosti – psané i nepsané zákony

2. Úvaha o evropských hodnotách

3. Dějiny systematického studia kultury

4. Člověk a mravní záležitosti

5. Člověk a etika

6. Proměny evropské kulturyPřednášky budou pro vás k dispozici do 28. dubna 2024 včetně.  

Studijní poplatek České zemědělské univerzity v Praze je 450,- Kč pro členy spolku Klub Aktiv a 500,-Kč  pro ostatní 

Podmínkou účasti je dovršení důchodového věku a uhrazení studijního poplatku. Přednášky  "Virtuální Univerzity třetího věku"   ( dále VU3V)  probíhají v hudebním sále 1. patro, Jihočeské vědecké knihovny, Lidická 1, Č. Budějovice (odkaz na mapu)Na první přednášku se můžete přijít nezávazně podívat. Na přednášky se můžete přihlásit i pomocí online formuláře  

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze

Kurzovné je 450,- Kč člen Klubu Aktiv a 500,-kč ostatní

Informace a přihlášky u vedoucího Konzultačního střediska Virtuální univerzity třetího věku

virtualni.u3v@gmail.com

PaedDr. František Batysta         

tel.: 778 767 371