9. Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje úterý 25. 6. 

TENTO PROJEKTJE SPOLUFINANCOVÁN STATUTÁRNÍM MĚSTEM ČESKÉ BUDĚJOVICE
A JIHOČESKÝM KRAJEM

Zveme Vás na 9. ročník soutěže "Sportovní hry seniorů 2024"  pro účastníky ve věku 60+ let a zdravotně postižené starší 18 let.  

Jedná se o jednodenní soutěž, 3-členných družstev, ve které nejde primárně o sportovní výkony, ale  o radost „že ještě můžeme“ se hýbat a setkání účastníků, navázání a prohloubení partnerství mezi seniorskými organizacemi. Jde o to užít si hezký den s přáteli a vyzkoušet a prověřit si svou dovednost a šikovnost. Organizátorem je spolek Klub Aktiv, z.s. Soutěžní dvojice přihlašují organizátorovi prostřednictvím přihlášky.  

PŘIHLÁŠKY JE NUTNÉ ZASLAT NEJPOZDĚJI DO 23. 6.2024

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY  

Soutěžit se bude v pohybově a silově nenáročných disciplínách, které není třeba trénovat   

18 soutěžních disciplín zvládne určitě každý účastník:   

Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny hodnocení nebo celé soutěžní disciplíny

Družstva nemusí povinně absolvovat všechny disciplíny. Hodnoceno bude družstvo jako celek. Vítězná družstva obdrží medaile a diplom. Mimo tyto sportovní disciplíny budou pro kohokoliv k dispozici nesoutěžní hra Cornhol,  discgolf a další. Pro soutěžící bude zajištěn pitný režim, 

 

PROGRAM SPORTOVNÍCH HER 

9:30 do 10:00 h. Prezence účastníků 

10:00 - Přivítání hostů 

10:30 - Zahájení soutěže  

13:00 - Předpokládané ukončení plnění sportovních disciplín

13 - 14 Přestávka zpracování výsledků

14:00 Předpokládané vyhodnocení a předání cen vítězným účastníkům

- Společné posezení při kávě a hudbě.  

15:00 - Zakončení her 


 

DOTAZY A DALŠÍ INFORMACE:   

Klub Aktiv, z.s.  František Batysta  tel.:778 767 371; 799 506 453 

klubaktiv@gmail.com  https://www.klubaktiv.cz/hry2024  

Rozmístění soutěžních disciplín v Parku Stromovka 

Tříčlenná družstva musí ujít celkovou vzdálenost cca 3 km.  Čas bude každému družstvu měřen individuálně a rozhodne v případě rovného počtu získaných bodů. 


Propozice Sportovní hry seniorů 2024.pdf