O spolku Klub Aktiv

Občanský spolek  KLUB AKTIV, z.s. sdružuje  občany starší 50 let, invalidní  občany starší 18 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do vzdělávacích, společenských, zájmových  a kulturních akcí organizovaných pro uspokojení jejich vzdělávacích a sociálních potřeb. Poslání sdružení Aktiv je organizovat celoživotní vzdělávání, vzdělávací programy, poznávací a zájmové akce pro občany třetího věku. Vytvářet podmínky pro osobní rozvoj a seberealizaci nejen svých členů, ale všech seniorů jihočeského regionu.

Cíle seniorského spolku Klub Aktiv, z.s.:

a) podporovat participaci seniorů na jejich vlastních aktivitách. Vytvářet a rozvíjet, programy aktivního života ve stáří,

b)  naplňovat přirozenou potřebu seniorů být aktivními i ve vyšším věku,

c) vyvářet vhodné podmínky pro vlastní formování a kultivování osobnosti členů sdružení Aktiv,

d) vytvářet podmínky pro uplatnění potenciálu a zkušeností seniorů ve společnosti, 

e) zapojovat členy sdružení se do realizace projektů a koncepcí aktivního stárnutí populace,

f) rozvíjet vzájemnou pomoc a dialog mezi členy sdružení Aktiv

Proč se stát členem spolku Klubu Aktiv?

Členství v Klubu Aktiv Vám otevře dveře do společnosti stejně zaměřených vrstevníků, kteří chtějí společně trávit svůj volný čas, aktivně se zapojovat do společenského dění, zúčastňovat se kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí a navzájem se podporovat. 

Člen klubu se může zdarma účastnit akcí, které jsou pořádány pro členy klubu nebo může čerpat slevy na vzdělávací programy, přednášky a na kulturní představení. 

Jak  se stát členem?

Zájemce o členství musí vyplnit a podepsat přihlášku do spolku. Členem spolku se stává po přijetí písemné přihlášky a uhrazení spolkového příspěvku. Roční příspěvek pro rok 2023 (platí se na kalendářní rok) byl Radou spolku stanoven na 450,- Kč.
Člen spolku Klub Aktiv se zavazuje dodržovat Stanovy spolku Klub Aktiv, z.s. a jednat v zájmu spolku


Stanovy spolku Klub Aktiv, z.s. si můžete přečíst na odkazu níže.  Přihláška do Klubu Aktiv je rovněž k dispozici ke stažení níže. 


01_Prihlaska do Klubu_Aktiv_pro Word_2023.doc
Stanovy Klub Aktiv_2022.pdf