Pozvánka na rafty na Vltavu v úterý 30. 5. 2023


Společné ahóóój si zavoláme na Vltavě v raftech v úseku za Zlaté Koruny do Boršova. 

Poplujte s námi všichni, kdo máte vodáckou touhu užít si nádherné řeky obklopené překrásnou přírodou, zažít vodácké kamarádství a nespoutanost vodního toku. 

Protože je k dispozici omezený počet míst v raftech, budou přihlášky přijímány v pořadí, jak se budete přihlašovat ve formuláři níže. 

Jako vždy, členové spolku Klub Aktiv mají přednost před ostatními zájemci. 

Kolik bude naše plavba stát? Bude to v rozmezí od 280 do 300,- Kč. 


Bude záležet na počtu účastníků (čím více nás bude,  tím to bude levnější). Podrobné pokyny obdržíte v předstihu před vyplutím

V ceně je obsaženo zapůjčení raftů, plovacích vest,  vodotěsných  barelů  a vodácký digestiv.

Jako každý rok budeme opékat buřty. Kdo chcete, vezměte si je s sebou. Pivo - limo si zakoupíme v kempu. 

Co sebou? Pokrývku hlavy, boty do vody, plavky, náhradní oblečení (kdyby něco....) jídlo,  buřty, opalovací krém,  

Když nám vyjde počasí, můžete se těšit na pohodový vodácký úsek řeky Vltavy. Pokud počasí nevyjde, splutí přeložíme na slunečný den. 

Na kilometráž řeky se můžete podívat na TOMTO ODKAZU

Na fotografie z  minulých   vodáck ých  výlet ů  se můžete podívat zde:

Fotografie rafty Vltava 2022

Fotografie rafty Vltava 2021

Fotografie rafty Vltava 2020

Fotografie rafty Vltava 2019


Fotografie rafty Vltava  2013

Fotografie rafty Vltava  2014

Fotografie rafty Vltava 2016