PF 2019

Datum přidání: Jan 10, 2019 6:23:51 AM

Novoroční zamyšlení o pozitivním stáří.

Ještě dýcháme! Dosud žijeme! Ještě tlučou naše srdce láskou k našim partnerům, rodičům, k našim dětem, vnoučatům a pravnoučatům, k našim blízkým přátelům. Pamatujeme desetiletí. Větší část minulého století jsme pracovali s vírou, že zlepšujeme život našim příštím generacím. Ještě jsme tady, abychom dokončili naše i vaše příběhy. Ještě na chvíli otvíráme svou  náruč. Ano, věkem jsme staří. Bylo pro nás vymyšleno útěšné slovo "senior" = starý člověk. Pro seniory se postavily Domovy seniorů. Ale mnoho z nás se ještě takovými seniory necítí. S naším vysokým datem narození dosud nejsme senioři v domovech seniorů. Naše stárnutí - to není náš věk, ale naše myšlení, naše prožívání. Dokážeme se o sebe postarat. Nežádáme o pomoc, ale o příležitosti, abychom se ještě a znovu mohli „osvědčit“. Říká se, že stáří přináší moudrost, ale my si to nemyslíme. K moudrosti se musí člověk dopracovat svou prací, jednou z nejtěžších. Musí poznat a měnit sám sebe. Ztrácí čas každý, kdo si tu práci nechá na později. Myslíme si, že naše stáří je hned po našich Sudičkách“ výsledkem naší vědomé práce na sobě. Co ale stáří přináší téměř jistě, je fyzické opotřebení, zdravotní oslabení a další mínusy. Už neběháme stovku jako za mlada. Daleko častěji chytneme nějakého bacila od našich nemocných vnoučat, když o ně pečujeme. Určitě nemáme takovou sebejistotu jako v pětadvaceti. Možná zapomínáme známá jména, zapomínáme, co jsme měli udělat před hodinou, ale nezapomínáme své zážitky. Mnozí spatně slyšíme, vidíme, ale pokud jsme na sobě pracovali, naučili jsme se lépe slyšet a vidět svým srdcem. Naučili jsme se milovat a odpouštět. Naučili jsme se, že i naše stáří můžeme prožívat radostně a pozitivně. V duchu známého přísloví: „Lepší učit se vidět růže na trnitém keři, než trny na keři růžovém“, je naším přáním pro vás všechny, abyste uměli prožívat svůj život v pozitivní radosti a aby vaše srdce tlouklo láskou. Tím způsobem pozvete do svého života štěstí a spokojenost jako nezbytné podmínky pro vaše zdraví.

PF 2019 - máte to ve svých srdcích.