Pozvánka na cyklovýlet do Záboří středa  31. 5. 

Vážení přátelé, 

tentokrát plánujeme cyklovýlet na STŘEDU 31.5. Navštívíme malebnou vesničku Záboří, tam si zajdeme do místní hospůdky na oběd. Musím nahlásit  počet 

strávníků, proto mi nejpozději do úterního poledne potvrďte účast a zájem o oběd ve formuláři níže.

Přihláška na cyklovýlet a rezervace oběda v Zábořské hospodě ST 31. 5. 

Po obědě se vydáme podle přiložené mapy do Dobčic, Chvalovic a Němčic zpět do Č. Budějovic.

Sejdeme se v 10.00 hod. na kruhovém objezdu na Sídlišti Máj - (směr Zavadilka).

 Stačí kliknout na https://mapy.cz/s/fevorurace a mapa se otevře.

                      

Těší se na vás Iva a Jitka.

Obec Záboří

Obec je tvořena mimořádně cennými vesnickými celky, prohlášenými v 90. letech 20. století památkovými rezervacemi a zónami lidové architektury, tzv. selského baroka.

Od roku 1292 doložená obec Záboří se představuje rozlehlou návsí s kovárnou a kaplí, datovanou 1841. Potok utíkající stromořadím vtéká do návesního prostoru pod rozkročeným obloukem zděných výklenkových božích muk z roku 1852.

Středověká vesnička Dobčice, zmiňovaná 1292, má malebnou svažitou náves posetou zemědělskými usedlostmi ve stylu blatské architektury 19. století. Stejně tak zdobí štíty selského baroka náves vesnice Lipanovice, uváděné rovněž od roku 1292.