5. Akademie zdraví

Nemocnice České Budějovice, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Klub Aktiv

vás zvou na 5. přednáškový cyklus

AKADEMIE ZDRAVÍ S VZP

ZDRAVÉ TĚLO, ZDRAVÁ MYSL, ŠŤASTNÝ ŽIVOT

VSTUP ​​VOLNÝ ​! 

Od října do prosince  2018 proběhnou přednášky z oblasti péče o zdraví na téma nejrozšířenějších nemocí a zdravotní prevence.

Získáte ucelený souhrn informací jak pečovat o své zdraví a předcházet nemocem.

Po přednášce bude prostor pro Vaše dotazy. ​

Navíc máme pro vás připravenou znalostní soutěž o věcné ceny, které věnovala VZP.​ 

Poznamenejte si do kalendáře a přijďte si upevnit své zdraví - nikdo jiný to za vás neudělá. 

Místo konání: 

Jihočeské vědecká knihovna, Lidická 1, České Budějovic​e (u balvanu). ​

​Přednášky budou probíhat v pondělí  od 14 do 15,30 hod. v přednáškovém sále. 

Termíny​ a témata přednášek ​:

8. 10. 2018 Prevence cévní mozkové příhody 

Přednášku zajistí CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.

Přednášející - Mgr. Vladislava Mikšová a Mgr. Bc. Petra Křižková

Obsah přednášky: 

Ergoterapie a její význam pro osoby po získaném poškození mozku

Posláním spolku je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany,

kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Zaměřuje se především na obnovu a rozvíjení ztracených nebo poškozených schopností a dovedností

a také na posílení samostatnosti klientů při řešení běžných denních problémů.

Cílem přednášek je osvětová a podpůrná činnost ve prospěch lidí po poranění mozku a pečujících rodinných příslušníků

o jednotlivých aspektech života po poranění mozku a možnostech terapie nebo rehabilitace.

12.11. 2018 Bolesti nohou - cévní problémy, varixy, žilní nedostatečnost 

Přednášející: MUDr. Jakub Pešek

z Chirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Žádnou bolest bychom neměli zanedbávat, o to víc, když se jedná o bolest nohou.

Lidé mají tendenci tuto bolest nebrat na vědomí. Myslí si, že nemůže jít o nic vážného.

10.12. 2018 Co můžeme udělat pro správné užívání léčiv

Přednášející: PharmDr. Jan Dvořák, klinický farmaceut

z Ústavní lékárny Nemocnice České Budějovice, a.s.

Obsah přednášky:

    

VSTUP VOLNÝ

Informace: klub.aktiv@gmail.com, 

tel.:  799 506 453