Přednášky Virtuální univerzity třetího věku podzim 2023

Na podzim 2023 zahajujeme přednášky v pondělí 2. 10. od 8:30h v hudebním sále 1. patro v Jihočeské vědecké knihovně:

od 08:30h  přihlášky a registrace účastníků přednášek

od 09:00h JAN BLAŽEJ SANTINI - AICHEL

Nejznámější barokní architekt z Čech se proslavil originálním přístupem k architektuře, kterou pojal jako jeden velký optický klam, do nějž dokázal ukrýt mnoho symbolů, odkazů i myšlenek. Architekt – filosof a ilusionista. Vytvořil nový stavební sloh, tzv. barokní gotiku. Barokní gotika nebo též gotizující baroko je jedinečný architektonický sloh, který spojuje dynamické baroko s výrazovými prostředky gotiky. Po konci třicetileté války se české země pozvolna vzpamatovávaly z válečných útrap včetně starých klášterů. Základní obnovu klášterních panství následovala ke konci 17. století obnova a rozvoj samotných opatství. Některé kláštery při rekonstrukci svých chrámů žádaly zachování kontinuity se středověkými stavbami, aby proti novým protireformačním řádům demonstrovaly vlastní starobylost. V jiných případech, vzhledem k omezeným klášterním zdrojům, bylo nutné staré (gotické) stavby pouze obnovit a přizpůsobit novým potřebám. 


Přednášky Virtuální univerzity třetího věku v Jihočeské vědecké knihovně, Lidická 1, Č. Budějovice budou pokračovat na podzim 2023 v těchto termínech: 

Osnova přednášek 

PO 2.10.    Santini: mládí, studium, východiska, inspirace

ÚT  17.10.  Santini v Praze a okolí

ÚT  31.10.  Santini ve středních Čechách

ÚT  14.11.  Santini ve Žďáru nad Sázavou

ÚT  21.11.  Santini v západních Čechách

ÚT  12.12.  Santini ve východních Čechách

Přednášky budou pro vás k dispozici do 31.prosince včetně.  

Studijní poplatek České zemědělské univerzity v Praze je 450,- Kč pro členy spolku Klub Aktiv a 500,-Kč  pro ostatní 

Podmínkou účasti je dovršení důchodového věku a uhrazení studijního poplatku. Přednášky  "Virtuální Univerzity třetího věku"   ( dále VU3V)  probíhají v hudebním sále 1. patro, Jihočeské vědecké knihovny, Lidická 1, Č. Budějovice (odkaz na mapu)Na první přednášku se můžete přijít nezávazně podívat. Na přednášky se můžete přihlásit i pomocí online formuláře  

PŘIHLÁŠKA NA PŘEDNÁŠKY VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

V letošním roce si připomínáme 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santini‑⁠Aichela (1677–1723), českého architekta italského původu působícího v Čechách a na Moravě v první čtvrtině 18. století. Architekta s výjimečným postavením ve vývoji evropské barokní architektury. Autora se širokým rejstříkem realizovaných projektů, a to od klášterů, poutních míst, kostelů a kaplí přes šlechtické paláce nebo hospodářské dvory. Do nich vpisoval své znalosti historických souvislostí, číselné symboliky, geometrie, prostoru nebo světla. Jeho jméno spojujeme s barokní gotikou, stylem důvtipně prolínajícím monumentální gotiku s barokní dynamičností. Stylem, který do architektury vtiskl duchovní dědictví barokní doby a který je v Santiniho podání dodnes stále dokonale přesvědčivý. 

katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory

Vzácná a unikátní památka UNESCO - - je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se světoznámou sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. 

Klášter Plasy kaple sv. Bernarda

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech 

Chlumec nad Cidlinou zámek Karlova koruna 

Santini naprojektoval okno nad hlavním vchodem do kostela tak, aby o Slavnosti Narození Panny Marie (8.9.) vytvářelo kolem 18:30 večer královskou korunu na postavě sv. Anny, která drží v ruce narozenou Marii, Ježíšovu Matku. Podívejte se! 

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze

Kurzovné je 450,- Kč člen Klubu Aktiv a 500,-kč ostatní

Informace a přihlášky u vedoucího Konzultačního střediska Virtuální univerzity třetího věku

virtualni.u3v@gmail.com

PaedDr. František Batysta         

tel.: 778 767 371