Cena"Senior roku 2013"

Datum přidání: Oct 18, 2013 6:20:4 PM

SENSEN vyhlašuje nominaci o cenu „Senior roku 2013“Cílem je morální podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Veřejnost = tedy kdokoli z Vás můžete nominovat kandidáta, a to v období od 1. do 11. listopadu 2013.Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi v období od 1. do 11. 11. 2013.O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 7. 12. 2013 v Pražské křižovatce. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.Prosíme Vás zašlete nám Vaše návrhy na nominaci nebo můžete vyplnit přihlášky a reference sami. přihláška ke staženíKontaktní adresa pro zaslání přihlášky:Romana JunkováNadace Charty 77/Senzační senioři

Melantrichova 5

110 00 Praha 1

Tel: 224 214 452

e-mail: romana.junkova@bariery.cz

Soutěžní kategorie a nominace:

1. Nejlepší senior, seniorka

Cena je určena pro širokou veřejnost

Do této kategorie je možné nominovat seniory, kteří:

• se podílejí na konkrétních projektech nebo přímo sami působí či pomáhají dalším seniorům v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací, sportovní, kulturní, anebo vynikají v podnikání a v dalších relevantních aktivitách

• svojí inspirační činností působí na druhé, jsou jim motivačním příkladem, vlastní aktivitou a pozitivním přístupem pomáhají měnit životy seniorů

• návrh může podat fyzická nebo právnická osoba s výjimkou vlastní nominace sebe sama

• návrh na udělení ocenění musí být podán písemně, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi.

2. Nejlepší Klub SENSEN

Do této kategorie je možné nominovat seniorské kluby. Takové, které nabízejí nejrůznější aktivity pro své členy, vytahují je z domovů za zajímavým programem, nabízejí jim možnost, jak navázat nová přátelství. Rozšířit si obzory, poznat nová místa, ovládnout moderní techniku, zasportovat si.

• návrh může podat fyzická, nebo právnická osoba s výjimkou vlastní nominace sebe sama

• návrh na udělení ocenění musí být podán písemně, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a se 2 referencemi.