Pozvánka na besedu s ing. arch. Jaromírem Kročákem 8. 6.


Tóny architektury

Tak jako je architektura zrcadlem doby, kdy vznikala a vypovídá o životním stylu, módě a politické a ekonomické situaci té které doby a společnosti, tak jednotlivé stavby zrcadlí hudbu a vtiskávají její dozvuk do setrvávající hmoty staveb. Gotická katedrála doslova „interpretuje“ jako koncertní mistr gotické chorály s uhrančivými spodními tóny a vysokými fistulemi v kamenných převýšených lomených obloucích kleneb a na špičkách opěrných systémů skeletu gotických lodí zakončených na věžičkách fiál kamennými kraby a křížovou kytkou. Tam doznívá mohutný varhanní vodopád několikanásobnou ozvěnou. Přes renesanci, baroko, klasicismus, historismus a další ismy se dostáváme do dnešní doby, pro kterou platí obdobné propojení hudby s architekturou. Dnešní vážná hudba je pro mnohé nezasvěcené posluchače nesrozumitelná, přestože má své hodnoty a vznikají stejně velká díla jako v historii. Stejně tak mnohé stavby moderní architektury zejí prázdnotou a čekají zcela nepochopené teprve na své obdivovatele.

Architektura je těsně spjatá s hudbou. S rytmem života se mění harmonie soužití, ale základní hodnoty zůstávají. Je to prověřené historií, je to vesmírné pravidlo zachování normálnosti navzdory destruktivním snahám mnohých despocií. Hudba a architektura jsou dva poutníci, které potkáváme na cestě každý den, aniž bychom si to uvědomovali.

(úryvek z eseje Architektura a hudba, 2006)


Beseda se koná ve čtvrtek v Jihočeské vědecké knihovně, hudební sál 1. patro  Lidická 1. ČB. 


Jaromír Kročák *28.2. 1958 (65 let)

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. V roce 1993 založil vlastní Ateliér Kročák – architekt, za kterým stojí mnoho staveb realizovaných především v Jihočeském kraji. Patří mezi ně např. vestavba celoskleněného „kontejneru“ s městskou knihovnou do středověkého rožmberského hradu v Soběslavi oceněná cenou Grand Prix 2011, realizace náměstí Republiky v Soběslavi, levitující zahrada Sky Garden nad střechou Národního zemědělského muzea v Praze, rekonstrukce katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, rekonstrukce Purkmistrovského domu (bývalé radnice) v Rudolfově, rekonstrukce historického objektu radnice v Soběslavi a další. Byl zakládajícím členem a členem představenstva ČKA, působí rovněž jako pedagog na katedře architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. 

Ing. Kročák  nemá literární ambice, ale vydal dvě knihy. 

(zdroj životopisu: http://www.asb-portal.cz/architektura/architekti/jaromir-kro) 

Rekonstrukce Hotelu Clarion

Rekonstrukce Hotelu Clarion

Rodinný dům České Budějovice

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA - STŘEŠNÍ NÁSTAVBA, STŘEŠNÍ ZAHRADA, STAVEBNÍ ÚPRAVY

CELKOVÁ REKONSTRUKCE KATEDRÁLY SV. MIKULÁŠE, ČESKÉ BUDĚJOVICE

VESTAVBA SKLENĚNÉHO KONTEJNERU DO STŘEDOVĚKÉHO HRADU V SOBĚSLAVI

Bytový dům Stromovka Č. Budějovice

Kulturně společenské centrum Soběslav