Pohyb je život!

Pohybová aktivita je nezbytná pro naše zdraví a je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Pohyb dokáže předcházet nemocem anebo oddálit jejich následky a nástup nemoci. Významnou měrou přispívá pohyb k léčbě některých onemocnění. Je prokazatelné, že pohybová aktivita má také značný ekonomický přínos, a to především v oblasti redukce léčebných nákladů.

Rekreační sport a pohyb obecně není jen prevencí nadváhy a obezity, srdečně cévních onemocnění, ale je studiemi prokázáno, že pohybem dochází ke snížení rizika určitých typů rakoviny, jako je rakovina prsu, prostaty a tlustého střeva. Kromě vlivu na fyzické zdraví a tělesnou kondici, ovlivňuje pohyb také i psychické procesy, jako jsou myšlení, vnímání, představy, pozornost, vůli a emoce. Více na webu:

https://www.nzip.cz/clanek/350-pohybova-aktivita?fbclid=IwAR0eBP9joo4DT0G1kqyh2aL8uxut6Q_JLNwIOhP84U8RYvhXtNqYjkmp7FA

Podívejte se na naše: