1. Akademie 2016

Nemocnice České Budějovice, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Klub Aktiv

vás zvou na přednáškový cyklus

AKADEMIE ZDRAVÍ

ZDRAVÉ TĚLO, ZDRAVÁ MYSL, ŠŤASTNÝ ŽIVOT

VSTUP ​JE ​VOLNÝ ​! 

Od 19. října do 7.  prosince 2016 jsme uspořádali ve spolupráci s VZP pro širokou veřejnost celkem

5 přednášek předních lékařů z Nemocnice České Budějovice, a.s. na téma nejrozšířenějších nemocí, očkování a zdravotní prevence.

Účastníci získali ucelený souhrn informací jak pečovat o své zdraví a předcházet nemocem.

Po každé přednášce byl vždy prostor pro dotazy účastníků a pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny byli k dispozici pro měření tlaku.

Navíc máme pro vás připravenou znalostní soutěž o hole pro severskou chůzi a další ceny, které věnovala VZP.​

Poznamenejte si do kalendáře a přijďte si upevnit své zdraví - nikdo jiný to za vás neudělá.

Místo konání: Jihočeské vědecká knihovna, Lidická 1, České Budějovic​e (u balvanu) ​

​Přednášky budou probíhat ve ​střed​u​ od 14 do 15,30 hod., 1. p., přednáškový sál

Termíny​ přednášek ​:

19.10. Prevence kardiovaskulárních onemocnění

           prim. MUDr. František Toušek, FESC, Kardiocentrum  

  2.11. Prevence metabolických onemocnění – obezita, cukrovka

           MUDr. Lenka Dohnalová, vedoucí Diabetologického centra 

16.11. Duševní poruchy ve stáří, poruchy spánku

           prim. MUDr. Pavel Dohnal, Oddělení následné péče

23.11. Očkování ANO či NE?

           MUDr. Iva Šípová, vedoucí lékařka pracoviště Epidemiologie

  7.12. Zdravotní problematika seniorského věku, prevence duš​evního zdraví

           MUDr. Marcela Míková, lékařka Rehabilitační oddělení

Omezený počet míst v sále !!!

VSTUP VOLNÝ

Informace a přihlášení: klub.aktiv@gmail.com, 

tel.: 778 767 371, 777 048 879; 799 506 453