ÚT 5.12. přednáška "Prevence kardiovaskulárních onemocnění"

Jihočeská vědecká knihovna Lidická 1, Č. Budějovice

Zveme Vás na přednášku Akademie zdraví s VZP, která se bude konat v úterý 5.prosince  od 14 hod. v Jihočeské vědecké knihovně Lidická 1, ČB.

V prvním pololetí loňského roku zemřelo podle Českého statistického úřadu 60 tisíc obyvatel, meziročně o více než pětinu méně. Nejčastější příčinou úmrtí byla opět ischemická choroba srdeční, která je na prvním místě od roku 2018, jen v prvním pololetí roku 2021 ji vystřídala nemoc covid-19.

Za prvních šest měsíců loňského roku zemřelo zhruba o 16 700 lidí méně než ve stejném období předchozího roku. „Meziroční pokles počtu zemřelých úzce souvisel se snížením úmrtnosti na onemocnění covid-19,” uvedla Markéta Šafusová z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Proti prvnímu pololetí roku 2020 zemřelo loni asi o pět procent obyvatel víc.

Při ischemické chorobě srdeční srdce přes tepny zúžené usazováním tuků nedokáže čerpat dost krve a postupně odumírají jeho části. V prvním pololetí 2022 jí podlehlo podle ČSÚ více než 8000 lidí, tedy 13,5 procenta zemřelých. S věkem se podíl zemřelých z této příčiny zvyšoval, u lidí nad 85 let tvořila přes 21 procent úmrtí.


Lidské srdce v klidu přečerpá okolo 5-7 000 litrů krve, při běžné zátěži až jednou tolik a při těžším cvičení až 5-krát tolik v průběhu 24 hodin. Stáhne se až 100 000x denně. Jeho funkci do jisté míry může ovlivnit každý z nás. Proč si ale srdce dobrovolně ničíme? Dotazy pro prof. MUDr. Josefa Kautznera, přednostu Kardiocentra IKEM. 

Infarkt zná téměř každý, ale o srdečním selhání ví málokdo. I proto nemocní přicházejí k lékaři často pozdě. Přitom téměř všechna chronická onemocnění srdce mohou vyústit právě v tuto diagnózu. Globálně trpí srdečním selháním 3-4 % dospělé populace, přičemž k němu může dojít v jakémkoli věku, ale s přibývajícími léty je častější. Přibližně 80 % pacientů se srdečním selháním je starších 65 let. Co si pod touto diagnózou konkrétně představit? Jaké jsou příznaky a ovlivnil COVID za poslední rok počet pacientů se selháním srdce, na to odpovídá v rámci IKEM Podcast vedoucí Oddělení srdečního selhání IKEM doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.