Pozvánka na autobusový zájezd do Žďáru nad Sázavou
"Po stopách Santiniho"  ČT  29. 6.

I.             Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého  na Zelené Hoře

II.           Zámek ve Žďáru nad Sázavou 

III.         Expozice Muzea nové generace 

IV.        Skanzen Na Veselém kopci

PROGRAM ZÁJEZDU

06:15 odjezd autobusem Dukelská 1 (U Muzea)

09:00 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého  na Zelené Hoře

10:30 Expozice Muzea nové generace

12:00 Zámek - prohlídkový okruh po stopách Santiniho

13:00 Přesun autobusem na náměstí na oběd.
      Máme rezervace poledního menu za cca 170,- Kč
      Restaurace Nábřežní terasy Havlíčkovo náměstí 254/7

14:30 Prohlídka historického středu města Žďár nad Sázavou

15:00 Odjezd na prohlídku Skanzenu Veselý kopec

15:30 Prohlídka skanzenu Národní muzeum v přírodě Veselý kopec

17:00 odjezd do Č. Budějovic

20:00 Příjezd do Č. Budějovic

 Poutní kostel Zelená Hora

Kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře  u Žďáru nad Sázavou patří mezi nejvýznamnější stavby  barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela Prohlídka
s průvodcem cca 1  hod. Skupinové vstupné 65+ -80,- Kč/os.

Muzeum nové generace

návštěvníci obdrží sluchátka s audioprůvodcem a seznámí se s historií cisterciáckého řádu a temném středověku a seznámí se se světem baroka Prohlídka trvá  cca  1,5 hod. vstup 130,- Kč

Zámek - prohlídková trasa Putování za Santinim 

(komentovaná prohlídka s průvodcem), kdy si návštěvníci prohlédnou Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, konvent, prelaturu, mariánský sloup, studniční kapli. Prohlídka trvá cca 60 min vstup 130,- Kč

Zvýhodněné vstupné pro obě prohlídky 240,- Kč. Možno zakoupit i další prohlídkové okruhy

V areálu zámku je kavárna. Více informací o zámku .

Oběd. Máme rezervovaný oběd v restauraci Nábřežní terasy Havlíčkovo náměstí 254/7, kam přejedeme autobusem.

Polední menu (polévka + jídlo v ceně 139 -179,- Kč) nutno objednat předem v přihlášce na zájezd. Můžete obědvat i v jiných restauracích a jídelnách.

Krátká prohlídka historického centra města

Přejezd do Národního muzea v přírodě -skanzen Veselý kopec

Komentovaná prohlídka v trvání cca 1,5 hod. vstup 65+ 150,- Kč

Změna programu vyhrazena (podle počasí- když bude pršet skanzen vynecháme)

Cena autobusového zájezdu je 440,- Kč pro členy spolku Klub Aktiv a 550,- Kč pro ostatní účastníky


Informace a dotazy: F. Batysta, tel.: 778 767 371, klubaktiv@gmail.com 

Přihlaste se závazně pomocí formuláře 

Přihláška na zájezd Žďár nad Sázavou  "Po stopách Santiniho"  ČT 29. 6. 


Anežský klášter

Anežský klášter sv. Salvátor a sv. František 

Anežský klášter

Foto: Acoma, zdroj wikipedie