PF 2014

Datum přidání: Dec 24, 2013 6:26:35 AM

Marie Macháčková

Přejeme všem našim přátelům a příznivcům harmonické prožití vánočních svátků a rok 2014 naplněný štěstím, zdravím, porozuměním a úspěchy v osobním i profesním životě. Dovolte také, abychom Vám poděkovali, že jste s námi po celých dvanáct uplynulých měsíců byli v kontaktu, ať už při pořádaných akcích nebo jen prostřednictvím mailu. Velmi si vážíme Vaší přízně, neboť dobře víme, že bez Vás bychom nebyli nic. Za Akademický klub třetího věku Aktiv