Akademie začíná 24.září

Datum přidání: Sep 18, 2012 1:18:42 PM

 „Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří“, říká Aristoles. 

V ideálním případě poznávání pro člověka nikdy nekončí, proto je vzdělávání seniorů nejen doplněním a rozšířením vědomostí, ale i způsobem k udržení jejich duševní kondice a pocitu seberealizace. 

Kurzy probíhají v zimním a letním semestru akademického roku 2012/13. Zájemce bude zařazen do nejbližšího realizovaného termínu programu, do kterého se přihlásil. O zahájení programu bude dopředu informován.

Akademie třetího věku v Českých Budějovicích otevírá již třetím rokem vzdělávací a zájmové kurzy pro seniory. V nově vybavené učebně v DK Slavie se budou senioři opět potkávat a vzdělávat.   V předchozím pololetí Akademie úspěšně absolvovalo 86 seniorů z Českých Budějovic a okolí. V tomto školním roce jsou nově připraveny kurzy z oblasti psychologie, etiky, grafologie, tvorby rodokmenu, tvůrčího psaní, cvičení paměti a architektury Českých Budějovic. Dále je připraven čtvrtý semestr Virtuální univerzity třetího věku tentokrát ve spolupráci s informačním centrem Europe Direct v Č. Budějovicích. V cyklu přednášek na téma „Vývoj a současnost Evropské unie“,  bude komentována aktuální situace v EU. Vzdělávací programy jsou organizovány po semestrech formou přednášek, seminářů, kurzů a exkurzí. Kurzy trvají zpravidla 8 až 12 týdnů, v rozsahu 2 až 3 hodiny týdně. Výše studijního poplatku je minimální, aby byly uhrazeny nezbytné režijní náklady sdružení. Některé kurzy jsou díky grantu města Č. Budějovice pro seniory zdarma. Studijní poplatek je od 200,-Kč do 1000,- Kč. Jeho výše závisí na délce a materiálové náročnosti kurzu. Účastník Akademie, který splní studijní podmínky, obdrží osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu.  Podrobnou nabídku kurzů si můžete prohlédnout zde Informace o vzdělávacích programech a přihlášky mohou zájemci získat v sídle klubu Aktiv v DK Slavie, Jirsíkova 2, klubovna č. 28.