​Nová brožura města Č. Budějovice se věnuje stavebním slohům

Datum přidání: Feb 24, 2021 4:2:1 AM

Při procházkách Českými Budějovicemi můžeme vnímat krásu starobylého města jako pozorovatelé, ale možná bude lepší předem se poučit alespoň základními vědomostmi, abychom nepřehlédli zajímavý detail anebo budovu s nevšedním příběhem, které se skrývají takřka na každém rohu. „Odbor památkové péče zajistil první vydání brožury, kde je výběr památek a staveb charakteristických pro různé historické etapy, protože v podstatě všechna slohová období od gotiky po moderní architekturu tady zanechala nesmazatelný otisk. Zatím bylo pořízeno tisíc kusů a zájemcům jsou k dispozici zdarma v turistickém informačním centru v budově radnice na náměstí Přemysla Otakara II., 

ale i v elektronické podobě na www.c-budejovice.cz odbor památkové péče. 

Pokud byste si přáli tištěnou brožuru, neváhejte! Na Informačním středisku na budějovické radnici rychle ubývají.

https://www.c-budejovice.cz/nova-brozura-se-venuje-stavebnim-slohum