BESEDA O VČELÁCH A VČELAŘSTVÍ 10.11.

Datum přidání: Nov 09, 2016 4:28:21 PM

Vážení přátelé,zveme vás na přednášku s besedou O VČELÁCH A VČELAŘSTVÍ.Včelařství je jeden z mála oborů lidské činnosti, který z svým působením nenarušuje a nezhoršuje životní prostředí. Člověk z přírody dostává produkty, aniž by přírodě cokoli bral. Včela a krajinné prostředí je od sebe neodmyslitelné.Pokud tedy někdo tíhne k ochraně přírody, měl by se zajímat i o chov včel a vytváření podmínek pro jejich život.S tímto aktuálním tématem mezi nás přijdou Ing. Václav Kříž a Ing. Aleš Křenek.Přednáška S BESEDOU se koná ve čtvrtek 10.11.2016 v 16:30 hod. v Horké vaně, Česká ul. 7.

Podívejte se na zajímavý film o včelách

https://youtu.be/DMb4LbwMDFg

Včely na světě existují již 150 miliónů let. Jsou nezbytnými pomocníky pro růst rostlin a plodin, které slouží jako potrava dalším živočichům. Lidé si během svého vývoje uvědomovali důležitost včel a již od starověku se věnovali včelařství. Nedávno však u včel začalo docházet k nadměrnému úhynu bez zjevné příčiny. Film se věnuje problematice dramaticky se zhoršujícího zdravotního stavu včelstev a nedozírným následkům, které může mít úhyn včel pro naši samotnou existenci. Hledá odpovědi na otázky, co nám vlastně včely chtějí říct a jaký význam mají včely v širším kontextu udržitelnosti života na Zemi. Aby k takové katastrofě nedošlo, je nutno zásadně změnit náš přístup k chovu včel. V tomto ohledu film nabízí mnoho podnětů a inspirativních příkladů z celého světa.

Na přednášku vás zve rada Klubu Aktiv.