Bezplatná právní pomoc seniorům

Datum přidání: Oct 28, 2011 7:59:35 AM

Iuridicum Remedium, o. s. v období od března 2011 do února 2012 realizuje projekt Bezplatná právní pomoc a osvěta v nájemních vztazích.

Projekt je zaměřený na osvětu a BEZPLATNOU právní pomoc v oblasti práva na bydlení, a to za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celkovým cílem projektu je bezplatná právní pomoc pro sociálně znevýhodněné osoby, kamž jsou zahrnováni i senioři a rovněž přispět ke změně společenského klimatu ohledně jejich práv. 

Konkrétním cílem je pak přispět k prosazování práv slabších osob v oblasti bydlení, popř. při exekucí a posílení samostatnosti jedinců prostřednictvím ochrany jejich práva na bydlení.

 

 http://najemnipravo.iure.org/  

Přehled aktivit naleznete na stránkách www.iure.org