Den památek v Národním památkovém ústavu 13.4. 2019

Datum přidání: Apr 10, 2019 8:47:11 AM

TISKOVÁ ZPRÁVA

1619 Obléhání Budějovic aneb Velké dějiny na malém dvorku Mezinárodní den památek - sobota 13. 4. 2019

V rámci Mezinárodního dne památek, který letos připadne na sobotu 13. dubna 2019, připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích celodenní program pro veřejnost. Tématem letošních oslav je obléhání města České Budějovice na počátku třicetileté války, od kterého uběhlo již 400 let. Návštěvníky budovy NPÚ na Senovážném nám. č. 6. čekají dobové hudební, taneční či šermířská vystoupení, ukázky vojenského ležení, vožení dětí na koních a mnoho dalších aktivit. Program zpestří výstava, přednáška a v neposlední řadě také hraná scénka k tématu třicetileté války.

Mezinárodní den památek, který letos připadne na sobotu 13. dubna, oslaví město České Budějovice pestrou nabídkou kulturních akcí. Stejně jako v minulých letech se k oslavám připojí i Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích s celodenním programem pro veřejnost. „Tentokrát se návštěvníci dvorku na Senovážném nám. č. 6 přenesou do doby na počátku třicetileté války, do roku 1619, kdy bylo město České Budějovice, obléháno stavovskými vojsky,“ prozrazuje Pavel Hájek z Národního památkového ústavu a hlavní organizátor akce.

Historik Daniel Kovář uvádí, že dvorce v prostoru nynějšího Senovážného náměstí byly při obléhání stavovským vojskem v letech 1618 - 1619 z velké části vypáleny a zničeny stavovskými vojsky. Za jakých okolností se tu mohli potkat císařský plukovník Don Baltazar Marradas, generál stavovského vojska von Hohenlohe a budějovičtí měšťané, nastíní hraná scénka s názvem „1619: Obléhání Budějovic aneb Velké dějiny na malém dvorku“ v podání  památkářů z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, členů spolku Císařský regiment, z. s. z Tábora a Fedrfechtýřů, spolku historického šermu z Českých Budějovic. „Dění na dvoře před branami Budějovic nebylo okrajového významu. Při scénce v 13.30 hodin odhalíme, kdo tomu všemu velel a jakou roli v tom sehrál proviant,“ prozradila s nadsázkou autorka scénáře Jarmila Hansová a dodala, že herci budou oblečeni do krásných dobových kostýmů, které zdarma zapůjčila Agentura Kultur-Kontakt Miroslava Mareše.

Dobovou atmosféru obou nádvoří dvorce na bývalém Svinenském předměstí bude po celý den vytvářet vojenské stavovské ležení v podání členů souboru Císařský regiment, z.s. s ukázkami vojenské výstroje a výzbroje, nebude chybět ani polní kuchyně s možností ochutnávky dobových jídel a šermířská vystoupení spolku Fedrfechtýři. „V 15.15 hodin začne koncert Písně třicetileté války vokálně-instrumentálního souboru Chairé pod vedením Josefa Krčka,“ upozornila na jeden z bodů programu Jarmila Hansová a dodala, že milovníci dobových tanců by si neměli nechat ujít vystoupení  souboru Fioretto v 10.30 a v 14.30 hodin. Po celý den uvidí návštěvníci při práci kamenického mistra Tomáše Frantu. „Odvážnější mohou kamenické řemeslo i vyzkoušet,“ láká Eva Neprašová. Dvakrát za den předvedou zkušené jezdkyně Barbora a Daniela Šnejdovy ukázky výcviku koní, na kterých také povozí dětské zájemce.

Pro ty, kteří se chtějí ponořit do historie třicetileté války ještě hlouběji, je v 11.00 hodin připravena přednáška Moniky Konrádové z Národního památkového ústavu na téma "České Budějovice na prahu třicetileté války". Po celý den bude v galerii NPÚ k prohlédnutí nová výstava "Třicetiletá válka v jižních Čechách". Texty a obrazový materiál na panelech seznámí návštěvníky s hlavními událostmi a aktéry první fáze třicetileté války (1618–1619). Jižní Čechy byly tehdy důležitým bojištěm, na kterém své síly poměřovala císařská a stavovská vojska. Nebudou chybět ani informace o dobových válečných strategiích, způsobech dobývání opevněných sídel a o vojenské výzbroji a výstroji. Ze sbírek NPÚ byly na výstavu zapůjčeny dobové chladné a palné zbraně a části historických koňských postrojů. Ve vitrínách budou vystaveny také předměty související s vojenským životem v 16. a 17. století získané při archeologických výzkumech. Zlatým hřebem výstavy budou předměty z pozůstalosti císařského generála Karla Bonaventury Buquoye, uchovávané na Státním hradě Nové Hrady. „Jedná se o císařský praporec, pod kterým jeho armáda bojovala v bitvě na Bílé hoře, a zakrvácenou košili, kterou měl hrabě na sobě v okamžiku své smrti při obléhání Nových Zámků,“ prozrazuje Jiří Havlice z Národního památkového ústavu.

V galerii NPÚ bude možné zakoupit po celý den publikace z produkce Národního památkového ústavu za zvýhodněné ceny. Vstup na celodenní program je volný.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Akce je pořádána ve spolupráci s Agenturou Kultur-Kontakt Miroslava Mareše. Mediálními partnery akce jsou Český rozhlas České Budějovice a internetový portál PROPAMÁTKY.

Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.

 

1619 OBLÉHÁNÍ BUDĚJOVIC ANEB VELKÉ DĚJINY NA MALÉM DVORKU

sobota 13. 4. 2019: celodenní program pro veřejnost – vstup volný

·         10.00—11.30: Ukázky výcviku koní, vození dětí na koních

·         10.30—11.00: Tance pozdní renesance / soubor Fioretto

·         11.00—12.00: přednáška Počátek třicetileté války na jihu Čech / Monika Konrádová

·         13.30—14.30: Obléhání Budějovic — divadelní scénka

·         14.30—15.00: Tance pozdní renesance / soubor Fioretto

·         15.15—16.00: THEATRUM MUNDI. Písně třicetileté války. Soubor Chairé pod vedením Josefa Krčka

·         15.00—16.00: Ukázky výcviku koní, vození dětí na koních

 

Po celý den:

·         Ukázky vojenského života, výzbroje a výstroje a ochutnávka dobových jídel z vojenské kuchyně / Císařský regiment, z.s.

·         Historický šerm / Fedrfechtýři

·         Ukázky kamenického řemesla / Tomáš Franta

·         Galerie NPÚ / výstava „Třicetiletá válka v jižních Čechách“ a výstava koňských historických postrojů z depozitáře SHZ Český Krumlov

 

Kontakty:

·         PhDr. Pavel Hájek

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 607 556 510, hajek.pavel@npu.cz

·         Bc. Eva Neprašová

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 777 484 583, neprasova.eva@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává řadu publikací, provádí archeologické průzkumy, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích. Další informace naleznete na www.npu.cz.