Dva nové kurzy trénování paměti na Teologické fakultě

Datum přidání: Mar 27, 2016 10:10:40 AM

Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udržovat? Pro buňky našeho mozku platí to samé, co pro buňky našich svalů. Čím více je přiměřeně namáháme, tím se jim daří lépe. Nebudeme- li je používat zakrní a časem zaniknou, stejně tak, jako atrofují naše svaly, když je nepoužíváme.

Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity budou zahájeny dva kurzy trénování paměti: 

31.3. ve čtvrtek od 15,00 do 16,30 hod.  v délce 12 hodin, vede Mgr. V. Suchomelová Th.D., vložné 300,- Kč

4.4. v pondělí od 13,30 do 15,00 hod.  v délce 20 hodin, vede lektorka T. Polanková  vložné 400,- Kč

V obou kurzech jsou ještě 4 místa volná. 

Vložné je možno uhradit nejpozději před zahájením první lekce

Přihlaste se laskavě na e-mail klub.aktiv@gmail.com nebo na tel. 799 506 453

Vložné je možno uhradit nejpozději před zahájením první lekce.