Fotografická soutěž pro seniory

Datum přidání: Apr 05, 2017 6:14:38 AM

Jihočeská Krajská rada seniorů vyhlašuje fotografickou soutěž „Senior_foto“. Cílem soutěže je ukázat celou škálu činností seniorů, ukázat že jen „nestojí frontu před Kauflandem“, že sportují, vzdělávají se, žijí společensky, že umí společnosti ještě mnoho dát. Soutěž bude probíhat v období od 1.2. 2017 do 15. 8. 2017. Pozor! 

Pozorně čtěte následující pravidla soutěže:

Přihlášením do soutěže dává soutěžící právo Jihočeské Krajské radě RSČR publikovat zaslané snímky pro propagační potřeby KRS, bez uvedení autora snímku. Toto ustanovení se nevztahuje na třetí osoby. Soutěžící poskytuje organizátoru nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci rady seniorů a soutěže samotné, souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické formě, bez nároku na honorář. Licence k užití fotografií je poskytnuta bez časového a územního omezení.

Pozor! V případě velkého počtu přihlášených soutěžících může pořadatel ukončit přijímání přihlášek dříve. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách Rady seniorů. (http://www.rscr.cz v menu „Krajské rady“ - Jihočeský kraj) a na facebookových stánkách http://facebook.com/krsjck Přihlásit se může každý senior (kromě členů poroty a profesionálních fotografů) starší 60. let. Soutěž je rozdělena do několika tématických kategorií. A) Sportovní aktivity, turistika, cykloturistika. Všechny druhy sportovní a pohybové aktivity jak v tělocvičně, tak i v přírodě, snímky ze sportovních her, hromadná cvičení, aerobik …. B) Společenské a kulturní aktivity. Společná i individuální vystoupení seniorů, pěvecké, taneční, divadelní ….. C) Pracovní činnost. Ruční práce, řemesla, zahrádka, …. D) Příroda a krásy vlasti. Snímky zachycující zajímavosti krajiny, architektury a přírody. Nefotografujte jen „hrady a zámky“, krásný může být třeba kvetoucí šípkový keř či hříbek v mechu. E) Cestování a rekreace, i mimo ČR. Snímky aktivní i pasivní relaxace od moře po velehory, od vlastní zahrady po Čukotku. F) Jak nás vidí junioři. Senior může přihlásit do soutěže v kategorii „Jak nás vidí“ svého vnuka – vnučku, snímky seniora při práci či odpočinku. 

Pokyny pro soutěžící: Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do kanceláře Krajské Rady seniorů, Žižkova 12/309, 371 22 České Budějovice (3. patro kancelář 312). V každé kategorii může soutěžící předat maximálně tři fotografie. Snímky se předávají v elektronické formě. Snímky lze zaslat i e-mailem, ve formátu jpg, v plném rozlišení (nezmenšené), na adresu krsjc@seznam.cz , informace o soutěži najdete na facebookových stránkách http://facebook.com/krsjck Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas k použití zaslaných (předaných) snímků pro potřeby Krajské Rady RSČR a vystavení vyhodnocených fotografií (souhlas se nevztahuje na třetí osobu). Vyhodnocení fotografií provede komise jmenovaná Krajskou radou.