Fotosoutěž "Odkazujeme našim potomkům"

Informační středisko Evropské Unie

EUROPE DIRECT ČESKÉ BUDĚJOVICE

ve spolupráci

s AKADEMICKÝM KLUBEM TŘETÍHO VĚKU AKTIV, o.s.

vyhlašují LETNÍ FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

s názvem:

„ODKAZUJEME NAŠIM POTOMKŮM“

 

Cílem fotografické soutěže pro amatéry s názvem „Odkazujeme našim potomkům“ je zachytit hodnoty, bohatství přírody a vše pro nás důležitého, co by se mělo zachovat i pro příští generace. Pomocí fotografie účastníci mohou zdůraznit, čeho si nejvíce váží ve svobodné EU a jaký odkaz chtějí zanechat příštím generacím.

 

Soutěž probíhá od 1. července 2014 do 31. října 2014

a můžete vyhrát úžasné ceny od Europe Direct!

 

Podrobná pravidla soutěže a další informace naleznete v souboru níže

nebo na:  www.europe-direct.cz/strediska/ceske-budejovice

Podrobné pravidla soutěže probíhající od 1. 7. do 30. 11. 2014:

1. Organizátorem fotografické soutěže je Informační centrum Europe Direct České Budějovice ve spolupráci s Akademickým klubem třetího věku Aktiv, o.s.

2. Cílem fotografické soutěže pro amatéry s názvem „Odkazujeme našim potomkům“ je zachytit hodnoty, bohatství přírody a vše pro nás důležitého, co by se mělo zachovat i pro příští generace. Pomocí fotografie účastníci mohou zdůraznit, čeho si nejvíce váží ve svobodné EU a jaký odkaz chtějí zanechat příští generacím. Jakou chceme budoucnost pro naše děti? Soutěžní fotografie mohou odpovědět na tuto otázku, ale mohou také zachycovat pozitiva či negativa současné společnosti a možné překážky, se kterými se budou naše další generace potýkat.

3. Soutěžní fotografie musí obsahovat motiv tématu fotografické soutěže „Odkazujeme našim potomkům“.

4. Soutěž trvá od 1. 7. do 30. 11. 2014 do 24:00 hod. Fotografie zaslané po termínu nebudou přijaty.

5. Účastníkem fotografické soutěže (dále jen „účastník“) se stává každá fyzická osoba bez omezení věku, která zašle do soutěže fotografii na zadané téma a zároveň splní další podmínky soutěže.

6. Účastník může zaslat spolu s kontaktními údaji max. 3 ks fotografie se stručným názvem. V elektronické podobě musí být soubory o velikosti max. 6 MB a velikost delší strany musí být 3000 až 5000 obrazových bodů. Vytištěné fotografie mohou být do velikosti 30 x 40 cm. Autor uvede své jméno, adresu, telefon, email, název fotografie a typ fotoaparátu, kterým byl snímek pořízen.

7. Zasláním soutěžních fotografií účastník současně:

a) prohlašuje, že je autorem zaslané fotografie a na fotografii nejsou vázány žádná další autorská práva a že má souhlas osob se zveřejněním fotografií, na kterých jsou zachyceny,

b) uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zák.č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů,

c) poskytuje organizátorovi soutěže souhlas s publikováním svých fotografií v tiskové nebo elektronické podobě v rámci soutěže a při její propagaci v různých médiích a různými formami,

d) souhlasí s tím, že spolu s fotografiemi zašle své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon a email).

8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změny pravidel a soutěže. Na výhru v soutěži není právní nárok.

9. Organizátor soutěže bude vyřazovat takové fotografie, které odporují etice a dobré morálce, s nevhodným obsahem nebo nesplňující zadané téma a podmínky soutěže nebo ve špatném formátu/kvalitě.

10. Fotografie musí být autentické a dovolené jsou pouze nezbytné digitální úpravy a retuše.

11. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora.

12. Organizátor si vyhrazuje právo bezúplatně použít zaslané fotografie pro své účely (např. jako ilustrační v propagačních materiálech, zveřejnění v časopise a na vlastním webu apod.), v žádném případě nebudou fotografie zaslané do soutěže předmětem dalšího obchodu, ani nebudou poskytnuty třetím subjektům bez svolení autora.

13. Soutěžní fotografie jsou po dobu soutěže zobrazovány bez jména autora.

V Českých Budějovicích dne 16. 6. 2014