Fotovýstava "Město mého života" 14.12.

Datum přidání: Dec 14, 2015 7:21:3 AM

Vážení přátelé,

         na této výstavě prezentujeme fotografie Českých Budějovic, města, kterému je letos 750 let. Nám, jejich autorům, byl vypočítán věkový průměr 75 let. Celou desetinu věku našeho města sdílíme společně s ním a téma výstavy je nám proto bytostně blízké.

         Mnozí jsme rodáci s rodinnými  kořeny hluboko zapuštěnými, mnozí se dříve nebo později přistěhovali a město, které se stalo jejich domovem, si zamilovali.  Jiní jsou s ním spojeni dlouhodobými osobními vazbami, například profesními nebo rodinnými.

         Kdo jiný než my má Budějovice tak hluboko pod kůží?  Prožívali jsme s nimi dobré i zlé, známe jejich historii, pozorujeme jejich rozvoj, zlobí nás problémy a nedostatky se kterými se potýkají, ale nemáme rádi, když je někdo haní a pomlouvá.

         Nikdy nás toto město nepřestane zajímat. Naopak s přibývajícími léty je vnímáme stále silněji. Už nemusíme stále někam pospíchat a můžeme si dopřát prostě kráčet a dívat se. Objevujeme zákoutí či detaily, které unikly dříve naší pozornosti, těšíme se z obnovené krásy domů, dvorků a prostranství.  Tříbíme svůj vztah ke všemu novému  co ve městě vzniká a mnohé z toho nám dělá radost.

         Abychom si vjemy, pocity a postřehy mohli uchovat a vracet se k nim, vznikla potřeba je zachytit. Naše pozorování dostalo nový rozměr, objektivem fotoaparátu náhle vidíme a vnímáme více a jinak.

         Předkládáme vám České Budějovice viděné našima očima. Chceme potěšit každého, kdo je má rád a přiblížit těm, kteří je ještě neobjevili. Jsou naším domovem, dědictvím, které je třeba chránit a zvelebovat. Převzali jsme je od mnoha generací předků, které se o ně 750 let staraly a budeme je předávat našim následovníkům.

         Motto naší výstavy jsme posbírali z kamenné zádlažby Piaristického náměstí.  „Pokolení přichází, pokolení odchází, ale země stále trvá“.  Přejeme si, aby spolu s ní stále trvalo a dobře prosperovalo i naše město.

Za kolektiv autorů Miloslava Kruchňová