Očkování proti pneumokokům pro seniory zdarma? Ministerstvo s pojišťovnami upekly kočkopsa.

Datum přidání: Oct 29, 2015 9:53:36 AM

Již více než měsíc platí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle ní mají senioři nad 65 let nárok na očkování proti pneumokokům zdarma. Měsíc zákon nefungoval vůbec. Na konci září se ledy pohnuly. Ministerstvo s pojišťovnami obešly zákon i doporučení odborníků. Hájí se ekonomicky nejméně nákladnou variantou. Senioři stále platí. A ne málo. To je v rozporu se zákonem.

„Novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění jsme vítali a podporovali. Očekávali jsme, že zákon umožní seniorům nechat se naočkovat oběma dostupnými vakcínami, jak doporučují odborníci. Pneumokokové zápaly plic jsou zejména pro seniory nad 65 let velmi závažné a často vedou i k úmrtí. Jen vloni nejzávažnějším pneumokokovým infekcím podlehly desítky seniorů! Nejenže po schválení zákona nejdříve očkování vůbec nefungovalo, nyní se dozvídáme, že bude trvale fungovat jen z poloviny,“ říká znepokojeně předseda seniorského spolku Život 90 Jan Lorman.

Přesně v předvečer Dne seniorů se ministerstvo zdravotnictví dohodlo s pojišťovnami, že úhrada dle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění se bude řídit takzvanou ekonomicky nejméně náročnou variantou, a to přesto, že zákon ukládá v tomto případě řídit se schváleným očkovacím schématem. Za takové schéma lze považovat doporučení odborníků nebo Národní imunizační komise, což je orgán Ministerstva zdravotnictví ČR pro otázky stanovování vakcinačních strategií. „Proč však ministerstvo neuposlechlo doporučení svého poradního orgánu - Národní imunizační komise, když k tomu zákon přímo vybízí?“ ptá se Jan Lorman.

Právě Národní imunizační komise totiž spolu s Českou vakcinologickou společností doporučila očkovat seniory nad 65 let oběma dostupnými vakcínami a to již před třemi roky. Česká vakcinologická společnost toto doporučení také bezprostředně po tom, co zákon vstoupil v platnost, připomněla. A její vědecký sekretář profesor Chlíbek uvedl, že právě toto doporučení je možné chápat jako schválené očkovací schéma, na něž se odkazuje zákon.

Ministerstvo a pojišťovny rozhodly. Odborníkům navzdory.

Přestože se odborníci shodují v názoru, že dostupné vakcíny nejsou zaměnitelné, ministerstvo s pojišťovnami se svévolně rozhodly, že seniorům stačí pouze starší vakcína. Přitom by mohli dostat zároveň i moderní vakcínu. Nejlépe samozřejmě obě, jak doporučují odborníci a jak vyplývá z novely zákona. Samotná levnější vakcína se navíc musí přeočkovávat, takže vlastně ani z tohoto pohledu to nevychází levněji.

„Ministerstvo by mělo vysvětlit, na základě jakých doporučení se přiklonilo pouze k úhradě levnější vakcíny a proč neuposlechlo doporučení svého poradního orgánu,“ říká Jan Lorman a prozatím uzavírá: „Záměrem novely zákona bylo ochránit nejzranitelnější věkovou skupinu před pneumokokovými infekcemi. Nejsme přesvědčeni, že stávající systém úhrady skutečně povede k zamýšlené ochraně seniorů.“

Článek Jana Lormana, ředitele organizace Život 90.

                                                                    Jan Lorman

V Praze 12/10/2015

Jan Lorman, předseda spolku Život 90