Přednáška Ing. D. Steinové, DK Slavie, sobota 19.3.

Datum přidání: Mar 13, 2016 12:56:55 PM

Vstup na přednášku je zdarma. 

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

navazuje na celosvětovou akci "Týden uvědomění si mozku" (Brain Awareness Week),

který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (http://www.dana.org/)

V tomto březnovém týdnu (14. - 20. 3. 2016) se veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí.

Ty jsou pořádány vědeckými institucemi, které se výzkumu mozku věnují,

případně institucemi, které výsledky výzkumu aplikují v praxi.

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging od svého založení v roce 1998

vyškolila více jak 1800 trenérů paměti.

Více informací naleznete na http://www.trenovanipameti.cz/.

Na setkání s vámi se těší

Ing. Dana Steinová

Nad přednáškou převzal záštitu primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na přednášku paní Ing. Dany Steinové, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging NEDOVOLTE MOZKU STÁRNOUTsobota 19. března od od 15. hodin hlavní sál KD Slavie, Jirsíkova 243/2, 

České Budějovice