Přednáška "Prevence cévní mozkové příhody" 8.10.

Datum přidání: Oct 08, 2018 5:26:19 AM

Vážení přátelé,

zveme vás v pondělí 8.10. od 14 h. na pátý přednáškový cyklus 

AKADEMIE ZDRAVÍ s VZP

Získáte souhrn informací jak pečovat o své zdraví a zdraví svých blízkých, jak předcházet nemocem a jak si v nemoci poradit.

Po přednášce bude prostor pro Vaše dotazy.

Přednáška se koná již v pondělí 8.10. ve 14:00 hod.

v audiosále Jihočeské vědecké knihovny, Lidická 1, České Budějovice na téma

Prevence cévní mozkové příhody

Přednášející - Mgr. Vladislava Mikšová a Mgr. Bc. Petra Křižková

Přednášku zajistí CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.

Posláním spolku je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany,

kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Zaměřuje se především na obnovu a rozvíjení ztracených nebo poškozených schopností a dovedností

a také na posílení samostatnosti klientů při řešení běžných denních problémů.

Cílem přednášek je osvětová a podpůrná činnost ve prospěch lidí po poranění mozku a pečujících rodinných příslušníků

o jednotlivých aspektech života po poranění mozku a možnostech terapie nebo rehabilitace.

Své dotazy můžete předem zaslat na adresu klubaktiv.@gmail.com nebo je předat či přednést v přednáškovém sále.

VSTUP NA PŘEDNÁŠKU JE VOLNÝ!

Na  přednášku vás zve

MUDr. Irena Krigarová

Klub Aktiv, z.s.