Pomníky Velké války na jihu Čech

Datum přidání: Jan 05, 2019 8:4:6 PM

Vážení přátelé,

další nabídkou Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích je pozvánka přivítání knihy Pomníky Velké války na jihu Čech, kterou právě Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích vydává.

Publikaci, která je rozšířeným katalogem stejnojmenné výstavy, představí kolektiv autorů Roman Lavička, Jakub Drozda, Martin Gaži, Jarmila Hansová, Ludmila Ourodová-Hronková a Daniel Šnejd ve čtvrtek 10. ledna 2019 v 10 hodin v přednáškovém sále Národního památkového ústavu na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích. 

Publikace vyšla u příležitosti výročí sta let od vzniku Československé republiky za finanční podpory Ministerstva kultury.

Anotace: Ve dvacátých a třicátých letech 20. století masivně vstoupil do veřejného prostoru měst, městeček a vesnic českých zemí nový typ memoriálních staveb – pomníky připomínající oběti první světové války. Patřily mezi ně jak drobné křížky či nevelké kamenné stély, tak i pohledově dominantní a nejednou i významově vrstevnatá sochařská díla. Tato kniha systematicky zpracovává jejich výskyt na území Jihočeského kraje a připomíná i několik příběhů skrývajících se za písmeny, která jsou na nich vyrytá. Vzpomínání na zemřelé vojáky bylo prvotně motivováno pietními důvody, výčet jmen ztracených spoluobčanů ukotvoval paměť místních společenství. První připomínky padlých vznikaly již ve válečných časech, s příchodem první republiky se ale jejich ikonografie rozhojnila. Náboženské motivy začaly být zatlačovány do pozadí, v nově vytvářených sochách a reliéfech nacházíme témata válečného utrpení a hrdinství, rodinných vztahů i alegorická vyjádření vztahu k vlasti a jejím dějinám. Meziválečné dvacetiletí se tak stalo pro vytváření pomníků zlatou dobou, nikdy před tím a nikdy poté se jich v převážně venkovském kraji neobjevilo tolik a v tak pestrých variacích.

Knihu bude možné na místě zakoupit za zvýhodněnou cenu 300 Kč. Poté bude dostupná v e-shopu NPÚ, v distribuční síti knihkupectví Kosmas či v galerii NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích. Výstavu můžete navštívit ještě do konce ledna 2019.