Pozvání na Advent 24.11. 2011

Datum přidání: Oct 09, 2011 1:2:12 PM

Paladium - slovo, které neslyšíme příliš často. Co vlastně znamená? Pro staré Řeky to byla posvátná soška ochranného božstva zaručujícího trvání města. Nejstarším paladiem byla soška Pallas Athény. I české země mají své paladium, je to starobylý obraz Panny Marie uchovávaný ve Staré Boleslavi. Kdo přijde 24. listopadu v 15,00 do kostela na Piaristickém náměstí na krátký varhanní koncert, uvidí paladium chránící naše město. Jedná se o tzv. Pannu Marii Klasovou, neboť její tmavomodrý šat je poházen klasy. Od 15. století se obraz nacházel na hlavním oltáři až do roku 1994, kdy byl v souvislosti s drancováním kostelů umístěn do bezpečí a na oltáři je kopie. Přijďte, uvidíte a dozvíte se mnoho dalších zajímavostí…….