Pozvánka na Mediální akademii pro seniory

Datum přidání: Jan 28, 2019 5:48:18 PM

MEDIÁLNÍ AKADEMIE PRO SENIORY

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA, Lidická 1, České Budějovice  od 10:00h

Mediální akademii pro seniory pořádá Klub Aktiv, z.s. ve spolupráci s organizacemi Transition on Line.ELPIDA

Volně tak navazujeme na akci "Věřte, nevěřte, ověřujte", kterou účastníci vyhodnotili pro sebe jako velmi přínosnou.

Chtěli však více diskuse, více možnosti ptát se nebo se podělit se o své zkušenosti.

Vycházíme vám proto vstříc tímto cyklem 10-ti setkání, ve kterém bude hodně prostoru pro účastníky a jejich dotazy.

Garantem projektu je Mgr. Jaroslav Valůch

Vložné za 10 setkání je 300,- Kč. Účast není podmíněna žádným členstvím. 

První setkání je nezávazné, přijďte se podívat, zda setkávání bude pro vás přínosné. Pokud vyhodnotíte že ano, na místě se přihlásíte na další setkání dle harmonogramu projektu níže.  

Přihláška na Mediální akademii 

Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání. Kritické myšlení a mediální gramotnost patří proto mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. 

Nechat se na internetu napálit je velmi snadné. Na webech, blozích, sociálních sítích i e-mailem koluje množství rádoby šokujících a pikantních zpráv, které vyzývají k tomu, abychom je dále šířili. Tato sdělení často vypadají na první pohled důvěryhodně. Jejich cílem ale není nás informovat, nýbrž přesvědčit o „své pravdě“ nebo nás přimět pochybovat, zda lze pravdu zjistit. Co s tím? Existují nějaké indicie, jak poznat zprávy, které se námi snaží manipulovat? Chceme společně s vámi nalézat cestu k nezávislému a kritickému myšlení, se kterým se naučíte odhalovat falešné zprávy, rozpoznat pravdu od lži a nepodléhat konspiračním teoriím. Seznámíte se s častými argumentačními fauly a s manipulativním pozadím v politice i médiích.

    

Cílem Mediální akademie je aby se účastníci osvojili následující znalosti a dovednosti:

·         umět dohledat informace o tvůrci mediálního sdělení a o médiu, které sdělení publikovalo,

·         znát, jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří,

·         rozpoznat, jaké informace, komentáře či názory sdělení obsahuje a komu jsou určena,

·         umět posuzovat důvěryhodnost uvedených informací a zdrojů,

·         poznat, jak se mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců a ovlivnit jejich názory a postoje,

·         znát různé motivace, které vedou ke vzniku mediálních sdělení, kdo může mít ze sdělení prospěch,

·         znát rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými médii, orientovat se ve vlastnících českých medií.

 Obsah Mediální akademie