Pozvánka na Ministerstvo kultury na prohlídku Nostického paláce sobota 28.9.

Datum přidání: Sep 27, 2019 6:49:20 AM

Vážení přátelé,

pro členy spolku Klub Aktiv jsme obdrželi pozvánku na prohlídku Nostického paláce v Praze v sobotu 28. 9.

Do Prahy pojedeme ráno Expresem Budvar v 6,55h. Jízdenku do Prahy budeme kupovat společnou.

Zpáteční si každý zajistí sám, podle toho jak se bude chtít zdržet v Praze.

V Praze se přesuneme k Nostickému paláci, kde máme rezervovánu komentovanou prohlídku od 9,50 h.

Po prohlídce bude následovat volný program, protože v přízemí paláce se představí 29 příspěvkových organizací Ministerstva kultury s bohatým programem, tak si každý bude moci vybrat

V paláci, kde sídlí Ministerstvo kultury budete moci obdivovat nádherné reprezentační sály, které v současnosti slouží k předávání různých cen významným osobnostem, k pořádání kulturních akcí, k přijímání významných návštěv či k vedení porad. Podíváte se i do pracovny ministra kultury, která je neobvyklá jak umístěním, tak architektonickým řešením. Navštívíte obrazárnu paláce s mnoha pozoruhodnými díly starých mistrů, která se otevírá pouze při výjimečných příležitostech, nahlédnete do krásné Kaple Nanebevzetí Panny Marie a přes skleněný průhled i do slavné majorátní nostické knihovny, která čítá na 14 tisíc svazků.

Prohlídka trvá asi 1,5 h. a je ZDARMA!

Po prohlídce bude následovat volný program.