Pozvánka na přednášku "Renesanční sídlo pánu z Hradce" 4.2.

Datum přidání: Jan 31, 2019 12:38:18 PM

Dobrý den,

srdečně Vás zveme na uvítání nové knihy Renesanční sídlo pánu z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku

která se koná v pondělí 4. února 2019 v 16:30 hodin v přednáškovém sále Národního památkového ústavu 

v Českých Budějovicích na Senovážném nám. 6.

Prezentace bude spojena s přednáškou autorek knihy PhDr. Evy Lukášové z Národního památkového ústavu a PhDr. Věry Smolové ze Státní oblastního archivu v Praze.

Publikaci vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích v rámci ediční řady Miscellanea. 

"Nová kniha Renesanční sídlo pánu z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku mimo jiné vůbec poprvé podrobně prezentuje unikátní historický pramen, renesanční soupis vnitřního vybavení jindřichohradeckého zámku, vlastnoručně psaný manželkou nejvyššího kancléře císaře Rudolfa II., Kateřinou Hradeckou z Montfortu. Čtenáři v knize naleznou kromě edic těchto pramenů také studie přibližující dějiny pánů z Hradce a jejich manželek, především pak přední dámy Českého království Kateřiny Hradecké. Příběh této šlechtičny, jež se dožila na svou dobu pozoruhodných 75 let, zachycuje její mládí, kdy vyrůstala jako dvorní dáma na vladařských dvorech. Nechybí ani informace o nákladné svatbě s Adamem II. z Hradce uskutečněnou pod habsburskou patronací i život na hradeckých sídlech spojený s velkolepou reprezentací. Je zde zachycen i osud Viléma Slavaty, manžela její dcery Lucie Otýlie."

Vstup na přednášku je volný. Na akci bude možné tuto knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu 300,- Kč.

Kniha je také k dostání v běžné obchodní síti, v e-shopu Kosmas, v e-shopu NPÚ, 

nebo v budově Národního památkového ústavu na Senovážném nám. č. 6 v Českých Budějovicích.

Více informací naleznete na webu NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích zde.

Těšíme se na případné setkání.

Kateřina Voleská

asistentka ředitele

koordinační, projektový a programový pracovník

Národní památkový ústav, ÚOP České Budějovice

Senovážné nám. 6

370 21 České Budějovice

tel.: +420 387 312 140/122

mob.: +420 776 627 956

email: voleska.katerina@npu.cz

www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice