Pozvánka na seminář o proměně stáří 17.9.

Datum přidání: Sep 10, 2019 8:4:42 PM

seminář o funkčních změnách orgánových systémů způsobených stárnutím organismu. Dozvíte se, jak se stáří promítá do psychických procesů člověka a jak ovlivňuje jeho sociální začlenění.

Kdo bude chtít bude si moci vyzkoušet geronto-oblek a získá tak praktickou zážitkovou zkušenost,

jaké změny v organismu seniora nastávají v pozdním věku a jaká omezení mu přinášejí v oblasti smyslového vnímání a v oblastech jemné a hrubé motoriky.

Seminář se koná 17.9. 2019 od 10 hod.

v Jihočeské vědecké knihovně, Lidická 1, ČB

Seminář povede Mgr. Hanka Vlasáková,

ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s

VSTUP JE ZDARMA

Témata semináře:

- stáří – přirozená etapa lidského života

- somatické a psychické změny

- smyslové a pohybové změny

- simulace změn geronto-oblekem