Pozvánka na setkání s rektorem UK prof. Tomášem Zimou 11.4.

Datum přidání: Apr 02, 2019 4:19:34 PM

Beseda proběhne ve čtvrtek 11.4.2019 od 16,00 h. 

na radnici nám. Přemysla Otakara II. 1/1 

v zasedací místnosti zastupitelstva města Č. Budějovice 2. p. 

Pan rektor je stále praktikující lékař. Rád by se s vámi setkal a diskutoval téma stárnutí, dostupnost zdravotní péče apod.. 

Setkání bylo nabídnuto všem seniorům ve městě. 

Protože kapacita sálu zastupitelstva je omezená, je nutné, abyste se přihlásili na besedu pomocí přihlášky níže. 

Následně Vám Vaši přihlášku potvrdíme až do naplnění kapacity sálu

PŘIHLÁŠKA NA BESEDU S REKTOREM UNIVERZITY KARLOVY

Poslechněte si, co pana rektora udivuje

Vážená paní, Vážený pane,

seniorský senát České Budějovice si vás dovoluje pozvat na besedu 

s prof. Tomášem Zimou, 

rektorem Univerzity Karlovy. 

Těším se na setkání s vámi na besedě s panem rektorem

S pozdravem

Ing. Vlastislav Klimeš 

předseda 

Seniorský senát České Budějovice 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 

370 01 České Budějovice