Pozvánka na setkávání pro zlepšování paměti

Datum přidání: Oct 17, 2012 6:5:1 AM

Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udržovat? Pro buňky našeho mozku platí to samé, co pro buňky našich svalů. Čím více je přiměřeně namáháme, tím se jim daří lépe. Nebudeme- li je používat zakrní a časem zaniknou, stejně tak, jako atrofují naše svaly, když je nepoužíváme.

Zkušená lektorka Tereza Polanková chce především dát svým vrstevníkům pocit sounáležitosti s kolektivem, uvolnit se a zasmát. Zábavnou, nesoutěživou a nestresující formou se účastníci budou zapojovat do procvičování mozkové činnosti. Individuální přístup umožní každému rozvinutí jeho vlastního přístupu k zlepšování paměti.

Celkem 20 hodin za 350/300 Kč 

Přijďte si vyzkoušet svou paměť na naše setkání.