Pozvánka na sluneční procházku na Pořešín 10.4.

Datum přidání: Apr 09, 2015 12:11:32 PM

Vážení milovníci kratších pěších výletů,Dovoluji si Vás pozvat na pátek 10.4.2015 na slunečnou procházku kolem kouzelné řeky Malše.Cílem naší vycházky bude zřícenina hradu Pořešín, který se tyčí na skalním ostrohu na levém břehu nad řekou Malší. Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. stol. Bavory ze Strakonic, v roce 1434 byl zakoupen Oldřichem z Rožmberka a brzy rozbořen. Zachovaly se základy věže, část zdiva paláce a příkop. O zachování hradních zřícenin na řece Malši, revitalizaci staré zemské cesty se stará občanské sdružení "Hrady na Malši", které také založilo a provozuje hradní muzeum na Pořešíně.K přiblížení k našemu cíli nám poslouží autobusová doprava. Sejdeme se na autobusovém nádraží, na nástupišti č.3, odkud přesně v 9,00 hod odjíždí linkový autobus do naší stanice Kaplice Jihostroj. Cena jízdenky je 36,00 Kč. Přejdeme k řece Malši a po jejím levém břehu a současně po modré turistické značce budeme směřovat ke zřícenině hradu Pořešín. Cestou, která skoro stále povede lesem nás čeká u Tupů pravostranný přítok říčky Černé, dále prozkoumáme šťastnou štolu, projdeme chatovou osadou a už se před námi bude zdvíhat zřícenina hradu Pořešín, který je velmi fotogenický i vzhledem k tomu, že na jeho úbočích stojí mohutné modříny. Zde posvačíme, prohlédneme hradní muzeum a přesuneme se do stejnojmenné osady Pořešín, další bude osada Rozpoutí a už nás očekává kaplické nádraží, kde bude možno zakoupit občerstvení. Odtud, z autobusové zastávky Kaplice nádraží nám odjíždí autobus do ČB ve 14,07 - 14,29 - 15,05 - 15,30 - 16,29, cena jízdenky by měla být 32,00 Kč. Nebo je možno odjet vlakem v 15,14 hod za jízdné 38,00 Kč a méně, dle počtu cestujících(skupinová jízdenka). Délka trasy je do 10 km, nutná přiměřená obuv vzhledem k členitému terénu. Vycházka nebude v závodním tempu, proto se jí neobávejte. ;-)Počasí je objednáno slunečné (až 17°C),opalovací krém na nosík, vítr se na nás nedostane.

Já budu nastupovat na zastávce na stanici Jihotrans Nemocnice v 9,05 hod.Ještě je zastávka u Geodézie, odjezd v 9,03 hod.

Fotografové nezapomeňte si fotoaparát!

Zdraví Vás a zdraví přeje

ing. Marie Bucharová

rekreační a pohybové aktivity Klub Aktiv

Jirsíkova 2, Č. Budějovice