Pozvánka na Sportovní hry v Kaplici 28.6.

Datum přidání: Jun 07, 2017 6:49:20 PM

Zveme Vás 28. června na 2. ročník 

Sportovní seniorské hry Kaplice

pořádané Městem Kaplice, Spolupořadatelé:

Spolek aktivních seniorů v Kaplici, Krajská rada seniorů v Českých Budějovicích, KIC Kaplice, Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice

Místo konání: atletický stadion při ZŠ Školní Kaplice

Propozice 

Časový rozvrh:

-   9:00 – 9:30      Prezentace

-   9:30                 Slavnostní zahájení her, slib závodníků a rozhodčích

-   9:45                 Zahájení soutěží

-   13:30               Vyhlášení výsledků

-   14:00               Ukončení her

          

Technické zabezpečení: Studenti Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice, KIC Kaplice

 

Kategorie:      I. senioři a seniorky              55–60

                        II. senioři a seniorky            61–65

III. senioři a seniorky          66–70

IV. senioři a seniorky           71 a více

 

Soutěže a disciplíny:

 

Jak se bude závodit?

 

-   Petanque

o   Soutěž 4členných smíšených družstev (počet mužů a žen je libovolný)

o   Přesná pravidla a systém soutěže budou určeny na základě počtu přihlášených družstev

 

-   Nordic walking

o   Soutěž jednotlivců započítaná i do soutěže družstev

o   Ženy 800 m

o   Muži 800 m

o   Hromadný start, rozhoduje pořadí v cíli

 

-   Hod do dálky

o   Soutěž jednotlivců započítaná i do soutěže družstev

o   Ženy kriketovým míčkem

o   Muži granátem

o   3 pokusy, počítá se nejlepší

-   Hod na koš

o   Soutěž jednotlivců započítaná i do soutěže družstev

o   Hod na koš z čáry trestného hodu

o   5 hodů na přesnost a na čas

-   Štafetový závod na 4 x 100 m

o   Soutěž 4členných smíšených (2 muži, 2 ženy) družstev

Hodnocení:

Důležitá upozornění:  

-   Účastníci si přivezou své vlastní hole na Nordic walking a každé družstvo 1 sadu na pétanque.

-   Za zdravotní způsobilost a pojištění zodpovídá každý účastník osobně

-   Šatny na převlečení, toalety a občerstvení budou pro účastníky zajištěny

-   Časový harmonogram soutěží bude vytvořen na základě počtu přihlášených účastníků her

-   Řádně vyplněné a včas zaslané přihlášky mohou výrazně přispět k včasnému zahájení a hladkému průběhu soutěží!!!

Přihlášky: ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ do 16. 6.  2017 na adresu – papst@seznam.cz

Poznámka: případné dotazy na kontaktech:

PaedDr. Jitka Papežová – tel.: 722 561 206, mail: papst@seznam.cz

Mgr. Libor Lukš – tel.: 739 022 480, mail: mistostarosta@mestokaplice.cz