Pozvánka na výlet do Trocnova středa 5.8.

Datum přidání: Jul 30, 2020 1:7:45 PM

Vážení přátelé,

jsou prázdniny a někteří máme v péči naše vnoučata. Připravili jsme pro Vás výlet, na který je můžete vzít s sebou.

Zveme vás na poznávací výlet do Trocnova spojený s obvyklou středeční vycházkou do max 6 km.

V muzeu jsme pro vás objednali komentovanou prohlídku. Provázet nás bude pan Mgr. Faktor.

Dále si projdeme naučnou stezku a čeká nás i boj Husitů proti křižáckému vojsku.

Počasí má být pěkně a dřevo na buřty je pro vás v rodišti Jana Žižky připraveno.

Pro každého člena Klubu Aktiv budeme mít jeden buřt s příslušenstvím.

Kdo chcete více buřtů- třeba pro vnoučata, přineste si je. Nebo se můžete nechat obsloužit v bufetu třeba bramborákem.

Sraz účastníků je vlakovém nádraží v 8,00 hod., vlak do stanice Radostice odjíždí v 8,10 hod.

Jízdenku s v ceně cca 10 Kč si každý kupuje sám. Zpět se vydáme opět vlakem ze zastávky Trocnov v 15,35 nebo 16,35 hod.

Členové Klubu Aktiv mají vstup zdarma, ostatní 40 (děti 20) Kč.

Protože je omezený počet účastníků, přihlašte se laskavě pomocí formuláře níže:

PŘIHLÁŠKA NA POZNÁVACÍ VÝLET DO TROCNOVA 5.8.

https://mapy.cz/s/majehemepu

Více informací na webu Jihočeského muzea:

Trocnov je rodištěm husitského vojevůdce Jana Žižky. Leží šestnáct kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic, uvnitř pomyslného čtyřúhelníku o vrcholech - Borovany, Trhové Sviny, Strážkovice a Ledenice. Ze všech těchto bodů se dá dojet do Trocnova autobusem nebo vlakem. Celý areál je velmi vhodným místem pro skupinovou i rodinnou turistiku. Jeho součástí je i budova muzea se zcela novou expozicí věnovanou Janu Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském území. Pro návštěvníky je zde nainstalována řada zajímavých exponátů, informačních kiosků se vzdělávacími programy a interaktivními hrami vztahujícími se k danému období. Areálu dominuje třináct metrů vysoký žulový pomník Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského z roku 1960. Prohlídka trocnovského areálu zabere zhruba 2-3 hodiny, přičemž se doporučuje začít v muzeu s novou expozicí. Muzeum bylo zřízeno v prostorách původního poplužního dvora borovanského kláštera.

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA V KRÁSNÉM PŘÍRODNÍM AREÁLU PAMÁTNÍKU JANA ŽIŽKY V TROCNOVĚ

Od června 2015 je návštěvníkům nově k dispozici naučně-vzdělávací stezka v délce cca 4 km s deseti informačními panely, které mapují významné milníky husitství. Stezka vede od parkoviště před muzeem kolem základů Žižkova dvorce, podél louky pokračuje na okraji lesa k mohyle, třináctimetrovému žulovému pomníku vojevůdce, až k místu údajného Žižkova narození, což je dnes prostý pamětní kámen. Dále vede stezka poklidným lesem kolem starých rybníků s přírodními biotopy charakteristickými pro tuto oblast. Dalším zastavením je Mikšův dvorec a hráz Horního rybníka. Konec naučné stezky je opět na parkovišti před muzeem. Informační panely jsou opatřeny QR kódy, které zájemcům o historii Trocnova a husitství nabízejí řadu dalších multimediálních informací.

Trocnov přežíval v obecném povědomí jako rodiště Jana Žižky v podstatě již od husitských časů a často se stával cílem pěších výprav, což trvá dodnes. V průběhu věků doznávalo toto místo mnoha proměn. V r. 1923 přešlo vlastnictví Trocnova do rukou státu, veřejnosti byl trocnovský areál zpřístupněn v červenci 1960 u příležitosti slavnostního otevření nově rekonstruovaného Žižkova rodiště. V areálu byl v té době dokončen také monumentální, třináct metrů vysoký pomník z bílé liberecké žuly. Dominantu dnešního Trocnova vytvořil sochař Josef Malejovský ve spolupráci s profesorem Adolfem Benšem. Od roku 1978 je Trocnov chráněn jako národní kulturní památka. V roce 2011 převzalo památník do své správy Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Trocnov byl svým rozsahem nevelký, tvořily jej dva svobodné dvorce. Jeden patřil Žižkovo rodičům, druhý jeho strýcům z otcovy strany. Jak bylo známo, Žižka nebyl zrovna příkladným hospodářem. Rodinný statek zdědil kolem roku 1378, ale již v dubnu 1380 ho prodal a nabídl své služby královskému dvoru.

Trocnovské dvorce v průběhu věků poničila třicetiletá válka a musely být zbourány a namísto nich zde byl postaven dvůr nový a větší část plochy Trocnova zalesněna. Až na základě archeologických výzkumů ve 20. století byly odkryty oba původní dvorce, z nichž ten, co patřil Žižkovo strýci, je dnes známý jako Mikšův dvorec.

Slavného vojevůdce připomíná v Trocnově i pamětní kámen, který nechal zbudovat v roce 1908 majitel trocnovského pozemku Adolf Josef Schwarzenberg jako označení Žižkova narození. Na tomto místě kdysi stával starý dub, pod jehož kmenem měla podle pověsti malého Jana porodit jeho matka. Tento dub se stal objektem lidové úcty k jednookému válečníkovi. Později byl však kvůli nevoli probošta augustiniánského kláštera Konráda Fischera dub poražen a opodál jeho pařezu vyrostla zděná kaplička. Kvůli vichřici v roce 1867 se ovšem zřítila a tak dnes na tomto místě stojí prostý pomník složený z několika balvanů a s pozlaceným nápisem „Zde se narodil Jan Žižka z Trocnova“.

Objekt Památník Jana Žižky z Trocnova se v r. 2020 zapojil do 3. ročníku celostátního propagačního projektu OBJEVUJ PAMÁTKY,

který prezentuje nestátní kulturní a technické památky a věnuje se jak tipům na výlety, tak aktualitám na objektech (kulturní akce, novinky, nabídka služeb atd.).

Více informací najdete ZDE.