Pozvánka na výlet Zlatá Koruna, Rožmberk a Vyšší Brod

Datum přidání: Aug 15, 2017 2:19:29 PM

Životodárná řeka Vltava umožnila v minulosti vznik významných kulturních a správních míst v Jižních Čechách.

Zveme Vás na poznávací výlet do 3 významných lokalit: 

Zlatou Korunu, Rožmberk a Vyšší Brod

Vyšší Brod

– ve starobylém cisterciátském klášteře navštívíme chrám Nanebevzetí Panny Marie, reprezentativní rokokovou knihovnu a shlédneme další unikáty hlavního prohlídkového okruhu.

Závišův kříž

– národní památka, nejcennější součást chrámového pokladu Cisterciátského opatství je umístěn ve věži přístupné po točitém schodišti. Zájemci si jej mohou prohlédnout individuálně.

Křížová cesta

je dalším dobrovolným programem našeho poznávacího zájezdu. Zájemci si mohou projít zhruba hodinovou cestu od vyšebrodského kláštera se 14 zastaveními. Zastavení jsou osazena litinovými obrazy. Křížová cesta vznikla v roce 1898, vede ke kapli Maria Rast (am Stein), tj. Marie odpočívající (na kameni).

Upozornění k oblečení na prohlídku kláštera

Prohlídka kláštera je možná pouze ve vhodném oblečení, ne v krátkých trikách s obnaženými zády a rameny, minisukních, v krátkých kalhotách nad kolena. Respektujte prosím, sakrální charakter prostor kláštera.

Odjezd autobusu bude v 7:00 hod. od Muzea, Dukelská 1, ČB.

Přibližný návrat do Českých Budějovic ve 19:00 hod.

Cena zájezdu pro členy Klubu Aktiv je 340,- Kč včetně vstupného, pro ostatní 390,- Kč včetně vstupného.

Přihlášky a informace: Klub Aktiv, z.s., Jirsíkova 243/2, České Budějovice 

POZNÁMKA:

V případě, že se na zájezd nepřihlásí dostatečný počet zájemců, nebude se konat.

Na zájezd zve a provázet Vás bude

Hermína Cimbálníková

Klub Aktiv, z.s.

Jirsíkova 243/2, České Budějovice

tel. 799 506 453

www.klubaktiv.cz

– hrad, založený v první polovině 13. stol. neztratil na zajímavosti ani v dnešní době. Hlavní prohlídkový okruh (má 40 schodů) připomíná slavný rod Buquoy, který držel hrad od r. 1620 do konce II. sv. války. Ve městě Rožmberku budeme mít čas na občerstvení – na kávu nebo oběd.

- navštívíme depozitář Jihočeské vědecké knihovny v areálu kláštera. Prohlédneme si vzácné historické knihy, které jsou k nahlédnutí jen na zvláštní povolení NPÚ pro studijní účely.Upozornění: depozitář je ve věži s točitým schodištěm, není bezbariérový přístup.Rožmberk

PROGRAM:Zlatá Koruna