Pozvánka na výroční členské shromáždění Klubu Aktiv 7.1. 2016

Datum přidání: Jan 03, 2016 9:39:57 PM

Vážení členové Klubu Aktiv,zveme Vás na výroční volební shromáždění členů Klubu Aktiv, datum konání 7. ledna 2016 od 16:00 hodna adrese Jirsíkova 243/2, České Budějovice (KD Slávie)Program:1. Zahájení, přivítání hostů,2. Výroční zpráva o činnosti za uplynulý rok3. Slovo hostů4. Zpráva o hospodaření za rok 20155. Zpráva revizní komise6. Legislativní změny dle NOZ (nového občanského zákoníku) – seznámení se změnami, které se vztahují na občanská sdružení - nově spolky· Názvu občanského sdružení· Stanov· Zveřejnění statutárních orgánů do veřejného rejstříku7. Hlasování o změně názvu a stanov sdružení8. Volba rady

9. Volba revizora

10. Diskuze

Každý člen má možnost navrhnout kandidáta do rady Klubu Aktiv.

Prosíme navrhněte své kandidáty prostřednictvím internetového formuláře a zároveň se přihlaste na shromáždění.

Pokud se rozhodnete, že neobnovíte své členství v našem sdružení,

prosíme Vás oznamte nám to mailem na klub.aktiv@gmail.com .

Za vaši účast a aktivní přístup předem děkujeme.

Rada Klubu Aktiv