Pozvánka na vycházku s holemi i bez holí 13.3.

Datum přidání: Mar 10, 2019 6:5:26 AM

Vážení přátelé,

zveme všechny aktivní zájemce o další zdravotní vycházku v příjemném březnovém počasí.

Vycházka s holemi v délce cca 6 km se koná

ve středu 13.3.2019 na trase Včelná - Nové Roudné - Rožnov

Sejdeme se na zastávce MHD Poliklinika Jih odkud odjedeme v 9:31 hod. linkou MHD č. 7 do Včelné.

Vážení přátelé, zařaďte chůzi do vašeho denního programu, děláte to pro své zdraví.

Choďte pravidelně, i když to bude jenom krátká procházka denně, sami brzy poznáte, že se cítíte lépe, že máte pevnější klouby.

Chůzi bychom měli věnovat mnohem větší pozornost, než to zatím děláme.

Platí to hlavně s přibývajícím věkem.

Při vycházkách v přírodě nezapomínejte na svou bezpečnost.

Vycházky se účastníte na vlastní odpovědnost.

Na vycházku vás zve

Jarda Toman

Klub Aktiv, z.s.

www.klubaktiv.cz