Promoce absolventů Virtuální univerzity třetího věku

Datum přidání: May 09, 2014 2:41:9 PM

V úterý 13. května 2014 bude v aule České zemědělské univerzity v Praze slavnostně promováno prvních 17 absolventů „Virtuální univerzity třetího věku“ (VU3V) ze střediska Klubu Aktiv České Budějovice.Kurzy „Virtuální univerzity třetího věku“ jsou v Českých Budějovicích organizovány od roku 2011 občanským sdružením Akademický klub třetího věku Aktiv. Od tohoto roku mohli posluchači studovat témata jako např.: "Astronomie", "Kouzelná geometrie", "Etika jako východisko z krize společnosti“, „Vývoj a současnost Evropské unie“, „Hudební nástroje“ či „Evropské kulturní hodnoty“. Garantem jednotlivých přednášek jsou univerzity a vysoké školy sdružené v Asociaci univerzit třetího věku. VU3V představuje výuku zprostředkovanou moderními informačními technologiemi založenou na využití internetu, což dovoluje seniorské vzdělávání rozšířit i do regionů, tedy mimo univerzitní města. Přednášky natočené speciálně pro tento typ výuky jsou pro studenty dostupné na internetovém vzdělávacím portálu www.e-senior.cz , administrovaném Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Přednášky doplňují studijní texty, výkladové slovníky odborných pojmů, testy, zadání domácích úkolů, možnost posílat dotazy lektorovi i komunikovat navzájem s ostatními posluchači stejného kurzu.Další semestr VU3V bude zahájen v říjnu 2014. Tentokrát si účastníci vybrali téma: „ Umění rané renesance v Itálii"

Více k univerzitě třetího věku se zájemci dozvědí v sídle sdružení Klub Aktiv, Jirsíkova 2, České Budějovice (DK Slavie) nebo také na internetu na www.klubaktiv.cz/aktualni_kurz