Roztančíme českobudějovické náměstí 25.5.12

Datum přidání: May 08, 2012 8:41:42 AM

Přijďte na nácvik francouzské čtverylky ve středu 23.5. od 16,30 do DK Slavie. Nemusíte mít tanečníka toho Vám "přidělíme". Vezměte s sebou jen dobrou náladu a přijďte si ji užít mezi svými vrstevníky. Na realizaci rekordu v tancování se již aktuálně v Českých Budějovicích připravuje více jak 200 tanečních párů!!

25. května ve dvanáct hodin proběhne festival Francouzské čtverylky.

Čtverylka je choreograficky jednoduchá řadová forma tance na hudbu Johana Strausse z operety Netopýr v provedení Vídeňské filharmonie.

O její renesanci se postaral European Quadrille Dance Festival – mezinárodní festival mládeže. Festival představuje synchronní provedení čtverylky současně v různých městech Evropy v jeden den a ve stejný čas. V tomto roce se k festivalu připojila města České Budějovice a Vimperk. Nácvik v obou městech probíhá v režii Taneční školy Fíla, která je jediným profesionálním členem Svazu učitelů tance ČR v regionu. Právě Svaz učitelů tance je partnerem a garantem Slovinského svazu se sídlem v Mariboru, kde v roce 2002 vznikla myšlenka největšího simultánního tance na světě a kde byl mezinárodní festival zaregistrován.

Rekordní výsledek z předchozích let je evidován v Guinessově knize rekordů v oboru synchronního tančení čtverylky jako “největší synchronní tanec”. Čtverylka musí být odtančena přesně podle předepsané choreografie, na předepsanou hudbu, přesně ve stanovený čas a zahájena primátorem města nebo jeho zástupcem.

Ozvučení, videozáznam i fotodokumentace je zajištěno externě na profesionální úrovni a vše musí být odesláno generálnímu organizátoru do slovinského Mariboru. Festival má za cíl nejen dosáhnout co největšího počtu současně tančících, ale také obohatit nabídku atrakcí a kulturního dění na volných prostranstvích města.

Významný je také společenský aspekt masové akce, která motivuje tančící mládež a přináší pocit sounáležitosti žáků, studentů a dalších věkových i společenských společenství a skupin s městem ve kterém žijí.

Předpokládaná účast je v Č.Budějovicích víc než 200 párů všech věkových skupin a ve Vimperku víc než 40 párů osmých a devátých tříd a studentů kteří absolvovali taneční kurz vedený naší taneční školou.