Seniorský senát uspořádal besedu s rektorem UK prof. Tomášem Zimou

Datum přidání: Apr 11, 2019 6:15:21 PM

Členové spolku Klub Aktiv se zúčastnili besedy s rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou, kterou uspořádal nově ustanovený Seniorský senát  Magistrátu města ČB. 

Pan rektor představil Karlovu univerzitu a pozval přítomné účastníky na její návštěvu. V besedě s panem profesorem zástupci seniorských organizací nejvíce diskutovali o vysokoškolském vzdělávání budoucích lékařů, systému lékařské péče v ČR a v jiných zemích. Dotazy se týkaly i problematiky státních maturit (které v tento den na středních školách probíhaly), Univerzity třetího věku a přírodní bylinné léčby. V závěru besedy předseda Seniorského senátu Ing. Vlastislav Klimeš poděkoval panu rektorovi, za to, že ve svém náročném celodenním programu v Českých Budějovicích našel  hodinu času pro besedu s členy seniorského senátu.