Shromáždění členů klubu Aktiv

Datum přidání: Nov 25, 2011 3:50:3 PM

1. Mám zájem o vzdělávací přednášky z oboru

1. Historie 13 

2. Zdraví 17 

3. Psychologie 16 

4. Cestování 14 

5. Umění 9 

6. Další: turistika 3x, cykloturistika 1x, motosport 1x, ekonomie 1x, víra 1x,

2. Z nabídky kurzů mám zájem:

1. Počítačové 19 

2. Historické 7 

3. Výtvarné 6 

4. Jazykové 6 

5. Sportovní 7 

6. Další: jazykové pro začátečníky 1x, jen praktická konverzace 1x, foto 1x

3. Výlety a zájezdy navrhuji pořádat v délce:

1. 1 den 26 

2. 2 dny 6 

3. 3 dny 3 

4. Více dnů 4 – 5/1x, více 1x, pouze v pracovních dnech 1x

4. Máte zájem o trénování paměti, který bude v délce 1 x týdně po 2 hodinách, celkem 20 hod. za 300 Kč?

1. Ano 12 

2. Ne 7 

3. Jen levněji 4

4. Nevím 9

5. Jen když to povede Ing. Steinová 1

5. Máte zájem o kurz alternativního zdraví (čínská medicína apod.), v délce 1 x týdně

po 2 hod. za 800 Kč?

1. Ano 8

2. Ne 13

3. jen levněji 4

4. nevím 3

6. Máte zájem o kroužek tvořivých ručních prací, který by se uskutečnil jednorázově 1 x za semestr cca 2 – 3 hodiny za cca 50 – 100,- Kč?

1. ano 8

2. ne 13

3. jen levněji 1

4. nevím 2

5. podle konkrétní nabídky 1

7. Měli byste chuť zapojit se do projektů pro město České Budějovice?

1. ano, jako placený organizátor 2

2. ano, jako organizátor dobrovolník 1

3. ano, jako účastník projektu 3

4. jen příležitostně podle času 20

5. ne 5

8. Jak jste spokojeni s aktivitami Aktivu?

1. velmi 23

2. průměrně 2

3. málo 1

4. nespokojen 0

9. Jaké další aktivity byste v Aktivu realizoval?

Pobytové pro seniory

Práce s fotoaparátem a jeho funkcemi – využití

Digifoto a jeho výtvarné hledisko

Ochrana spotřebitele – informace o kvalitě potravin a dalšího zboží

Právní poradenství v případě potřeby

Literární setkávání, čtení poezie, úryvků ze zajímavých knih, povídání o nich a povídání o životě vůbec

Čas ukáže

Lyžování

Krásnou výstavu Honzy Pihery

Návštěva rozhlasu a další slibované akce

Nemám připomínek. Činnost Aktivu za tak krátkou dobu je velmi rozmanitá a zajímavá

10. Potřebujeme další aktivní organizátory aktivit Aktivu. Napište prosím, v jakých aktivitách byste se mohli zapojit?

Přednášky o zdravé výživě

Cyklistika – výlety

Vypomáhat v rámci možností 3x

Zatím mě nic nenapadá

11. Co chcete radě klubu Aktiv a členské základně vzkázat?

Hodně zdaru do další práce 4x 

Jen tak dál 3x 

Potěšilo mě odstoupení od VŠERS

Moc děkuji 3x 

Děkuji 5x 

Děláte to dobře, jen tak dál

Moc děkuji za činnost těch, co organizují jakoukoliv aktivitu. Je to náročné a velmi prospěšné

Děkuji a vydržte

Jste šikovní

Výsledky ankety:

Ve čtvrtek 8.12.2011 se uskutečnilo shromáždění členů, na kterém se zhodnotilo uplynulé období, schválilo odloučení od VŠERS a odhlasovalo doplnění Rady a Revizní komise o nové členy. Zároveň byl předložen plán činnosti a aktivit na příští semestr. Během jednání se mohli všichni zúčastnit ankety. Z celkového počtu přítomných (36 členů a 17 hostů) dotazník vyplnilo 30. Vyhodnocení dotazníku je pro radu důležité, aby věděla, co členy zajímá, co by chtěli dělat, o jaké kurzy by měli zájem, zda by chtěli pro klub pracovat a pod.