Smutná zpráva

Datum přidání: Sep 07, 2011 5:42:58 PM

V pondělí 20.6.2011 jsme se ve Vodňanech naposledy rozloučili s naším milým spolužákem a kamarádem panem Ing. Petrem Práškem. Citujeme z pietního projevu: …. „Odešel uprostřed činorodé aktivity. Velmi rád fotil a ve svých snímcích zachycoval nejen přírodu, kterou měl rád, ale i proměny Vodňan, tam se narodil a prožil značnou část života. Měl vlastní bohatý archiv, ve kterém vyhledával záběry z míst, které se časem změnily. Byl sečtělý, těšilo ho potkávat se s lidmi. O tom, jak byl čilý, svědčí i to, že byl posluchačem Akademie třetího věku při Vysoké škole evropských a regionálních studií“… Nejen to, Petr Prášek byl i členem Revizní komise v nově založeném klubu Aktiv a těšil se na spravování webových stránek klubu. Jeho nečekaný odchod nás rozesmutněl. Byl nám milým a skromným kamarádem a v jeho přítomnosti nám bylo dobře.  Jako by nám říkal       „ Žijme tak, abychom svou láskou naplňovali srdce našich blízkých“.

S láskou vzpomínáme.

  

Na fotografiích z 26.5.2011 při slavnostním ukončení akademického roku a založení klubu Aktiv v Haklových Dvorech  s Honzou Piherou a přebírání Osvědčení o absolvování Virtuální univerzity třetího věku v kurzu Astronomie od PaedDr. Františka Batysty.